LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Intergrip - Zoek jouw mbo!

Zoek Jouw Mbo ondersteunt mbo-scholen bij het organiseren van voorlichtingsmomenten waarvoor een inschrijving gewenst is. Meeloopdagen en workshops zijn hiervan voorbeelden.