LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Intergrip - Zoek jouw loopbaan!

De module Zoek Jouw Loopbaan is een flexibele LOB-omgeving waarin de jongere gedurende zijn opleiding alles rondom LOB kan organiseren en vastleggen. Het eindproduct van de jongere is een Loopbaandossier dat digitaal mee gaat naar de vervolgopleiding.