LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Edu Actief - Edu4all LOB

De leerlijn bestaat uit vier werkboeken die het keuzeproces van de vmbo-leerling begeleiden. In elk werkboek zit een vragenlijst van LDC. Deze vragenlijsten leveren input voor het LOB-gesprek, zodat de jongere inzicht krijgt in zijn/haar persoonlijke mogelijkheden.