LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Dotpin

Dotpin is een nieuwe en innovatieve methode voor hulp bij studiekeuze. Het leerdoel is leerlingen en studenten in staat te stellen én aan te moedigen een passende studie te vinden.

 

Dotpin is een nieuwe en innovatieve oplossing voor hulp bij studiekeuze en LOB. In de Dotpin app komen: studierichtingen via Studiekeuze123/Kiesmbo, LOB-oefeningen, coachende vragen, LOB-voorlichtingsmateriaal (bijvoorbeeld over studiefinanciering of een tussenjaar) én een digitaal loopbaandossier samen.