LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Dedecaan.net - Studiekeuzedag

De Studiekeuzedag is een van A tot Z uitgewerkte dag met objectieve informatie over studies en studeren. 20 tot 24 studenten, getraind in het geven van presentaties en workshops, vertellen enthousiast over hun studie(richting) en studeren.