LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Coach like a Champion

Deze module is een complete LOB-methode met een doorlopende leerlijn waarmee docenten en decanen actief aan de slag kunnen. Een doorlopende leerlijn voor alle niveaus en alle leerjaren, inclusief een digitaal portfolio, ontwikkeld in samenwerking met decanen, docenten en professionals uit andere sectoren..