LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

AMN - loopbaanleren voor het vmbo

De jongere maakt een bewuste keuze voor het profiel en de vervolgopleiding, samen met mentor, (stage)begeleiders en ouders