LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

AMN - loopbaanleren voor havo-vwo

Gedurende de opleiding leert de jongere onderzochte en bewuste keuzes maken voor een volgende stap: niveaukeuze, profielkeuze en een vervolgopleiding