LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

AMN - Aansluiting po-vo

Aansluiting po-vo is een nulmeting, de start van de begeleiding in het vo, voor leerresultaten én loopbaanoriëntatie. Aansluiting po-vo kijkt naar de cognitieve ontwikkeling op taal en rekenen, in samenhang met aanleg en motivatie. Omdat zowel school als ouders/verzorgers antwoord geven op houding en gedrag van de leerling, ontstaat een duidelijk beeld. Deze informatie kunt u direct gebruiken in de begeleiding op school. Aansluiting heet niet voor niets ‘Aansluiting’. De basisschool kan het ook afnemen in groep 8 als ondersteuning van het schooladvies. Na toestemming van ouders/verzorgers kunnen deze gegevens door de basisschool worden doorgegeven aan het vo.