LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Webinar 'Actuele beleidsontwikkelingen vmbo-mbo in relatie tot LOB'

Michaela Zwaan van de VO-raad vertelt in deze video over de actuele beleidsontwikkelingen vmbo-mbo in relatie tot LOB. Eén van de kerntaken van het voortgezet onderwijs is ervoor zorgen dat leerlingen op een passende plek terechtkomen in het vervolgonderwijs. Goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding ondersteunt leerlingen bij het maken van betere keuzes voor een vervolgopleiding. Er zijn op dit moment een aantal beleidsontwikkelingen waarmee LOB nauw verbonden is, zoals de ontwikkeling van doorlopende leerroutes vmbo-mbo in het kader van Sterk Beroepsonderwijs en Sterk Techniekonderwijs, de invoering van een doorstroomrecht in het voortgezet onderwijs (vmbo- havo en havo-vwo) of de implementatie van een praktijkgerichte component in vmbo g/t. In deze workshop wordt u in een uur bijgepraat over deze en andere onderwijsontwikkelingen die raken aan LOB.

Dit webinar maakt deel uit van de online-bijeenkomst 'Werk mee aan een toekomstbestendig LOB' van 8 oktober 2020.