LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Samenhang LOB-documenten

Deze infographic geeft de samenhang weer tussen het loopbaandossier, plusdocument en doorstroomdossier. Daarnaast wordt bondig per LOB-document weergegeven wat het is, hoe het LOB-document ingezet kan worden en wat scholen zelf mogen bepalen.