LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Handreiking, reflectietool en rapportage Samenwerken in de regio aan doorstroom

Samen werken in de regio aan LOB is een belangrijke opgave om leerlingen en studenten goed te ondersteunen bij de overstap naar vervolgonderwijs of arbeid. We kunnen dan denken aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen voor LOB of het samen goed inzetten van een loopbaandossier. Om dit te bereiken is goed samenwerken tussen verschillende onderwijsinstellingen en andere partijen van groot belang. Het realiseren en onderhouden van een goede samenwerking in de regio is echter geen simpele opgave, en vraagt om gerichte interventies en aanpakken. Wat zijn succesfactoren als we kijken naar het samenwerken tussen partners of het gebied van LOB en doorstroom? Wat zijn essentiële elementen voor goede regionale samenwerkingsverbanden? In opdracht van het Expertisepunt LOB is een onderzoek uitgevoerd naar de werkzame principes en ontwerpcriteria van succesvolle regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van doorstroom van leerlingen en studenten met een focus op LOB. In deze handreiking zijn de belangrijkste inzichten uit dat onderzoek weergegeven. Met de reflectietool die in deze handreiking wordt gepresenteerd kun je samen met betrokkenen in gesprek over de wijze waarop samenwerking nu wordt vormgegeven, en of er aandachtspunten zijn voor mogelijke verbetering.