LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Handreiking Ouders en LOB

Deze handreiking geeft praktische handvatten voor scholen die de samenwerking met ouders over de begeleiding van de loopbaanontwikkeling van de leerlingen willen verbeteren. De handreiking is bedoeld ter inspiratie van scholen die de samenwerking met ouders meer loopbaangericht willen maken.