LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Handreiking Loopbaankansen vergroten van studenten met een functiebeperking

Goede begeleiding in het onderwijs en in de praktijk is van essentieel belang om loopbaankansen van jongeren met een beperking te vergroten. En dat is nodig ook. In Nederland hebben 120.000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar een arbeidsbeperking door een chronische ziekte, lichamelijke of psychische aandoening of handicap.

Begeleiders in het onderwijs en in de praktijk spelen voor, tijdens en na werkervaringen een cruciale rol in de begeleiding van jongeren met een functiebeperking om succeservaringen mogelijk te maken en loopbaankansen van deze jongeren te vergroten.

Deze handreiking bied handvatten voor de begeleiding in school en praktijk