LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Handreiking loopbaanbegeleiding voor leerlingen met ASS

Deze handreiking is bedoeld voor docenten, mentoren en decanen in het middelbaar en hoger onderwijs die leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) begeleiden bij hun loopbaanoriëntatie en studiekeuze.