LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

gesprekstafel LOB Delft

‘Hoe kan ik eigenaarschap bij LOB stimuleren, hoe kan ik ervoor zorgen dat het te ontwikkelen LOB-beleid collectief wordt gedragen, wat is goed LOB-beleid, hoe faciliteer ik mijn team, hoe betrek ik ouders bij de loopbaankeuze van hun kind en hoe speelt het arbeidsperspectief daarbij een rol? Bekijk het filmpje om een impressie te krijgen van de vragen waar leidinggevenden uit het vmbo, havo/vwo en mbo mee worstelen en over in gesprek gingen tijdens de LOB-gesprekstafel in Delft.