LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Gespreksleidraad Kwaliteitsborging LOB en Burgerschap

Hoe borg je de kwaliteit van LOB en Burgerschap? Het advies is om vooral de dialoog te voeren tussen betrokkenen. Deze gespreksleidraad helpt je hierbij.