Inleiding vragenlijst

Het Expertisepunt LOB ondersteunt vo- en mbo-scholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen en studenten. Het expertisepunt is er voor alle vo-scholen (vmbo, havo en vwo) en voor alle mbo-scholen. Scholen kunnen bij het expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-ho). Kortom: het expertisepunt werkt samen, deelt kennis en informeert.

Actuele LOB-thema's en praktijkvoorbeelden

Graag sluiten we aan op actuele thema's die leven op uw school. Daarom willen wij u 3 vragen stellen, zodat wij onze activiteiten zo goed mogelijk af kunnen stemmen. Ook zijn wij benieuwd naar praktijkvoorbeelden op het gebied van LOB. Voor eventuele vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen via expertisepuntlob@mbodiensten.nl.

Deze inventarisatie sluit op 1 december 2017.

Met vriendelijke groet,

Marleen van de Wiel
projectleider Expertisepunt LOB VO-MBO
 

Klik op 'volgende' om verder te gaan.