Inhoudsopgave:
Aan de slag met LOB: Gespreksstarters
LOB maak je samen, met je onderwijs- of opleidingsteam, met je school of afdeling. Samen bepaal je wat jullie onder LOB verstaan (visie) en hoe je dit gaat aanbieden in het curriculum (beleid en LOB-werkplan). Om over LOB in je team te spreken, zijn er diverse goede 'gespreksstarters'. Het zijn instrumenten die jou en je team helpen alle facetten van LOB goed in kaart te brengen en zo samen te zien wat jullie sterke punten zijn en aan welke onderdelen je nog aandacht kan besteden.

En met onze vernieuwde online tools LOB-scan en LOB-taken maken we het niet alleen leuk om hiermee aan de slag te gaan, maar ook nog makkelijker!

LOB-scan

Scan om de kwaliteitsborging van LOB te evalueren:
  • Het voeren van het gesprek op school over de implementatie en kwaliteit van LOB
  • Het formuleren van speerpunten met bijbehorend actieplan voor het onderwijsteam

LOB-taken

Gespreksinstrument om te inventariseren, bespreken en evalueren wie en op welke wijze de verschillende taken van LOB binnen de eigen school uitvoert.

Benieuwd naar onze 'gespreksstarters'. Kijk dan eens op onze pagina en ga samen met je team aan de slag. Heb je vragen? Neem dan contact op met jouw regio-contactpersoon.  

Meer weten:
  • https://aandeslag.expertisepuntlob.nl/
     Aan de slag met LOB: GespreksstartersWilt u geen berichten meer ontvangen van het ExpertisepuntLOB? Klik hier