Inhoudsopgave:
LOB-taken, een gespreksdocument
Het Expertisepunt LOB heeft een gespreksinstrument gemaakt waarmee een school-, opleidings- of onderwijsteam samen kan inventariseren, bespreken en evalueren op welke wijze de verschillende taken van LOB  worden uitgevoerd. Er is een scan LOB-taken (excel-versie) waarbij je voor elke taak kunt aangeven of en door wie deze taak binnen jouw school of opleiding wordt uitgevoerd. Wanneer alle taken zijn ingevuld, krijg je een totaaloverzicht en een visuele samenvatting (‘web’) van de ingevulde scan. De LOB-taken zijn gebaseerd op het Raamwerk LOB van Euroguidance.
 
     LOB-taken, een gespreksdocumentHoe kies ik een LOB trainings- of adviesbureau?
Stel, je wilt graag je LOB-aanpak van je school of opleiding samen met een externe adviseur aanscherpen of je wilt de mentoren laten trainen in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken. Welke externe trainings- en adviesbureaus zijn er en hoe bepaal je dan welk(e) trainingsbureau, adviesbureau of zzp’er aan sluit bij jouw vraag? Om te komen tot een keuze kun je het 10-stappenplan doorlopen. Zo weet je waar jouw potentiële externe adviseur of trainer aan moet voldoen. Ook vind je een overzicht op de website van bureaus & ZZP-ers die LOB-advies en -trainingen verzorgen.
     Hoe kies ik een LOB trainings- of adviesbureau?Het Expertisepunt LOB evalueert
Wat is uw mening over het Expertisepunt LOB? Maakt u gebruik van de verschillende producten en diensten. Hoe waardeert u deze? Vul het evaluatieformulier in en laat ons uw mening weten!
     Het Expertisepunt LOB evalueertProefschrift dr. Aniek Draaisma
Vrijdag 12 oktober promoveerde Aniek Draaisma op het onderwerp ‘Integratie van loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het mbo’. Het proefschrift is nu in te lezen op de website van de Open Universiteit. Op pagina 139 treft u de Nederlandse samenvatting aan.    
Meer weten?
     Proefschrift dr. Aniek DraaismaInteressante bijeenkomsten
Er worden dit najaar weer veel interessante bijeenkomsten georganiseerd. Kijk vooral eens op onze kalender!
     Interessante bijeenkomstenWilt u geen berichten meer ontvangen van het ExpertisepuntLOB? Klik hier