Inhoudsopgave:
Kwaliteitsagenda LOB VO ondertekend

Op donderdag 8 februari 2018 zetten de VO-raad, de NVS-NVL, de VvSL en het LAKS hun handtekening onder de Kwaliteitsagenda LOB VO. Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van LOB in hun onderwijs hebben de vier organisaties, gesteund door het ministerie van OCW, de agenda opgesteld. De Kwaliteitsagenda LOB VO beschrijft de aspecten die aan de basis staan van goede LOB: Beleid, activiteiten, begeleiding en kwaliteitsbewaking.
De ondertekening van de Ambitie-agenda LOB voor het MBO staat gepland in maart 2018.

De LOB-agenda’s:

     Kwaliteitsagenda LOB VO ondertekendLOB Monitor
Het Expertisepunt LOB laat in de kalenderjaren 2018 en 2019 een monitor LOB onderzoek uitvoeren door een onderzoeksbureau. Hierin wordt twee keer de stand van zaken op het gebied van Loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB) in de scholen gemeten: in 2018 en in 2019. In het kader van de Monitor LOB krijgen alle vmbo-, havo/vwo- en mbo-scholen in Nederland een verzoek om een vragenlijst in te vullen. Om een zo goed mogelijk beeld van LOB te krijgen hebben we verschillende vragenlijsten ontwikkeld voor bestuurders, locatie- en sectordirecteuren, LOB-coördinatoren en studenten.
Wil je meer informatie, over de monitor zelf of wil je weten wie de uitnodiging voor jouw school heeft ontvangen, neem dan contact op met het Expertisepunt LOB: info@expertisepuntlob.nl
     LOB MonitorBijeenkomst Expertisepunt LOB

In maart 2018 staan er twee landelijke bijeenkomsten van het Expertisepunt LOB gepland:

  • 6 maart: Associate degree-opleiding
    Een informatiebijeenkomst voor zowel VO als MBO i.s.m. het ministerie van OCW over de Associate Degree-opleidingen. U kunt zich via deze link aan melden.

  • 20 maart: Verankeren en borgen van LOB; LOB is van iedereen!
    Tijdens deze thematische kennisdelingsbijeenkomst staat het verankeren en borgen van LOB binnen de school centraal. Binnen een school zijn niet alleen de mentor en decaan betrokken bij de loopbaanontwikkeling van de leerling/student, maar heeft het hele onderwijsteam een rol bij de loopbaanontwikkeling van de leerling/student. Hoe je op je school het gesprek hierover school voert, gaan we met elkaar op deze dag verkennen. De aanmelding start volgende week.

     Bijeenkomst Expertisepunt LOBKansen op arbeidsmarkt met een mbo-opleiding
Jaarlijks voert SBB een arbeidsmarktonderzoek uit naar de kans op stage, leerbaan en werk voor 468 mbo-beroepen. Hiervoor analyseert SBB onder andere de beschikbare mbo-vacatures en neemt ze een enquête af onder 200.000 leerbedrijven. De cijfers kunnen door scholen worden gebruikt in de voorlichting aan de toekomstige mbo-student. Op de website van SBB kan je per opleiding/beroep en per regio zien wat de kans op stage en werk is.
De cijfers maken ook onderdeel uit van Studie in Cijfers en de beroepskeuzesites MBO Stad en Beroepen in Beeld. Lees meer.
 
     Kansen op arbeidsmarkt met een mbo-opleidingLOB ook op de agenda van scholieren
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) organiseert deze maanden verschillende scholierencongressen waar LOB centraal staat: 'LAKS to the Future'.
Op deze bijeenkomsten gaan ze samen dagdromen over de toekomst en bespreken hoe scholieren al tijdens de schooltijd bezig kunnen zijn met de eigen toekomst: door profielkeuze, studiekeuze en de voorbereiding op werken. Lees meer.
     LOB ook op de agenda van scholierenWilt u geen berichten meer ontvangen van het ExpertisepuntLOB? Klik hier