Inhoudsopgave:
Handreiking Plusdocument VO gereed
Vorige week is de Handreiking Plusdocument op de website van de VO-raad gepubliceerd. Het is een praktische gids bij de ontwikkeling van een plusdocument waarin informatie en praktijkvoorbeelden staan.
VO-scholen kunnen leerlingen een plusdocument meegeven naast hun diploma. Het plusdocument is een verzamelstaat van wat de leerling heeft ondernomen op het gebied van de brede vorming. Het is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen.
     Handreiking Plusdocument VO gereedInformatiebijeenkomst associate degree-opleiding, 6 maart 2018
Voor alle LOB-ers en decanen van havo, vwo en mbo. organiseert het Expertisepunt LOB een informatiebijeenkomst over de associate degree-opleiding. Maarten Derksen van het Ministerie van OCW zal ons informeren over wat de associate degree-opleiding is en voor wie deze opleidingen bedoeld zijn. Hij zal ingaan op de voorlichting, nadere vooropleidingseisen en de doorstroom van associate degree-opleiding afgestudeerden naar de hbo-bachelor.
De info-bijeenkomst is op dinsdag 6 maart van 14:00 – 16:30 uur in Woerden. Wanneer je wilt komen, moet je je voor deze bijeenkomst aanmelden via deze link. U ontvangt daarna een bevestiging met de locatiegegevens.

Meer informatie:
     Informatiebijeenkomst associate degree-opleiding, 6 maart 2018Aandacht voor LOB bij Curriculum.nu
Op 8 januari 2018 hebben de decanenverenigingen NVS-NVL en VvSL een gezamenlijke visie op LOB gestuurd naar de coördinatiegroep van Curriculum.nu. Deze visie op LOB wordt door de Coördinatiegroep meegegeven aan alle negen ontwikkelteams in het voortgezet onderwijs met de boodschap daarmee rekening te houden bij het ontwikkelen van de ”bouwstenen” voor hun leergebied. Met deze visie willen zij bereiken dat LOB een geïntegreerd onderdeel wordt van het curriculum voor het toekomstig funderend onderwijs.

Wat is Curriculum.nu? In het voortgezet onderwijs worden op dit moment de kerndoelen en eindtermen in het curriculum geactualiseerd. Meer informatie hierover is te vinden op curriculum.nu.

Meer weten?
 
     Aandacht voor LOB bij Curriculum.nuTwaalf mbo-scholen van start met LOB Gelijke Kansen
Voor het project LOB Gelijke Kansen, gefinancierd door het ministerie van OCW, starten in februari 12 mbo-scholen met activiteiten om studenten beter voor te bereiden op hun toekomstige stage, werk of vervolgstudie.

De activiteiten van het project richten zich op het ondersteunen van scholen bij de verbetering van hun beleid voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een training van studenten en docenten op de loopbaancompetenties werkexploratie, netwerken en loopbaansturing. Op die manier levert het een bijdrage levert aan de kansengelijkheid tussen jongeren. De planning is dat begin 2019 de opbrengsten van dit pilotproject met alle (mbo-) scholen kunnen worden gedeeld.

Meer informatie.
 
     Twaalf mbo-scholen van start met LOB Gelijke KansenWilt u geen berichten meer ontvangen van het ExpertisepuntLOB? Klik hier