Inhoudsopgave:
Succesvol doorstromen, dat doen we samen!
Op donderdag 11 januari 2018 organiseert het Expertisepunt LOB een LOB-inspiratie-bijeenkomst waar samenwerken én doorstromen tussen het vo en mbo en tussen vo/mbo en ho centraal staat.

Ben jij actief op het gebied van doorstroom? En ben je bezig met de doorstroom van leerlingen/studenten van het vmbo naar het mbo, van havo-vwo of van het mbo naar het ho? Nieuwsgierig hoe je samenwerking op het gebied van LOB in de praktijk brengt en hoe andere scholen leerlingen/studenten hierbij op een creatieve manier ondersteunen? Dan is deze bijeenkomst zeker interessant voor jou.
     Succesvol doorstromen, dat doen we samen!Kamerbrief over LOB
Op 30 november hebben minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer een brief gestuurd over loopbaanoriëntatie en -begeleiding. In deze brief geven zij aan dat het een taak van het onderwijs is om leerlingen en studenten te helpen zich optimaal te ontwikkelen en hen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. LOB speelt daarbij een belangrijke rol. Samen met de brief hebben de sectorraden in het vo, mbo en ho samen met jongeren- en studentenorganisaties en decanenverenigingen ambitieagenda’s per sector opgesteld voor de kwaliteitsverbetering van de loopbaanoriëntatie en begeleiding aan leerlingen.
De brief kunt u vinden op de website van de overheid.
     Kamerbrief over LOBLOB-agenda's LOB voor het VO en MBO

Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in hun onderwijs, hebben zowel de VO-raad als de MBO Raad een LOB-agenda opgesteld. Deze agenda's beschrijven de aspecten die aan de basis staan van goede LOB: beleid, activiteiten, begeleiding en kwaliteitsbewaking. Er is een agenda voor het voortgezet onderwijs en een agenda voor het mbo.

De kwaliteitsagenda LOB voor het vo is opgesteld door de VO-raad in samenwerking met het LAKS, de NVS-NVL en VvSL, en is ondersteund door het ministerie van OCW. 
Lees hier meer over de kwaliteitsagenda LOB voor het VO.

De ambitie-agenda LOB voor het mbo is opgesteld door de MBO Raad en de studentenorganisatie JOB, met steun van het ministerie van OCW.
Lees hier meer over de ambitie-agenda LOB voor het mbo.

In het hoger onderwijs hebben de beide sectorraden en de studentenorganisaties afspraken gemaakt over de studiekeuzecheck.

     LOB-agenda's LOB voor het VO en MBOOpleidingenoverzicht loopbaanprofessionals
In opdracht van OCW heeft Euroguidance een opleidingenoverzicht gemaakt voor loopbaanprofessionals in scholen en andere door de overheid bekostigde instellingen voor arbeidsmarkttoeleiding. In het overzicht is een onderscheid gemaakt tussen initiële opleidingen en post-initiële opleidingen. Alleen die opleidingen zijn opgenomen die én specifiek zijn voor deze loopbaanprofessionals én een open inschrijving kennen (dd. november 2017). Het overzicht van post-initiële opleidingen bevat een selectie, daarom wordt doorverwezen naar websites van aanbieders. Het Expertisepunt LOB is gevraagd het overzicht te publiceren en beheren. Mocht u aanbieder zijn van een opleiding en uw opleiding missen in het overzicht, neem dan contact op met expertisepuntlob@mbodiensten.nl
Het opleidingenoverzicht loopbaanprofessionals vindt u hier.
     Opleidingenoverzicht loopbaanprofessionalsUitgelicht: Regelgeving en kaders LOB
Het Expertisepunt krijgt regelmatig vragen via de e-mail over regelgeving en kaders. Wat zijn nu de wettelijke eisen? Waar kan ik informatie vinden over het sectorakkoord vo? Of over het toelatingsrecht? Op onze website staat de belangrijkste wet- en regelgeving rondom LOB in het vo en mbo bijeen.
Vragen hierover kunt u stellen aan het Expertisepunt LOB. Indien nodig, legt het expertisepunt de antwoorden voor aan bijvoorbeeld de MBO Raad of VO-raad, het ministerie of aan de onderwijsinspectie.
     Uitgelicht: Regelgeving en kaders LOBWilt u geen berichten meer ontvangen van het ExpertisepuntLOB? Klik hier