Inhoudsopgave:
Gezocht: 18 regio-contactpersonen LOB VO en/of MBO

Heb je hart voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het vo en/of het mbo en werk je graag aan het verder verbeteren van LOB in uw regio? Het Expertisepunt LOB VO-MBO zoekt per 1 januari 2018 18 regio-contactpersonen LOB VO en/of MBO. Volledige vacaturetekst.

Geïnteresseerd? Stuur dan je CV met relevante ervaring en referentie samen met een motivatiebrief per e-mail naar het Expertisepunt LOB via ExpertisepuntLOB@mbodiensten.nl. Neem hierin op wat de gewenste werkomvang en startdatum is en geef in je brief expliciet aan over welk regionaal LOB-netwerk je op dit moment beschikt. Tot slot word je gevraagd in het onderwerp van de e-mail te vermelden voor welke regio je solliciteert.

Je kunt tot maandag 27 november 2017 reageren. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in december en januari bij de MBO Raad te in Woerden.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Marleen van de Wiel, projectleider ‘Expertisepunt LOB VO-MBO’ via 06 – 4163 1583 of m.vandewiel@mbodiensten.nl.

Meer informatie:
Projectplan Expertisepunt LOB VO-MBO
     Gezocht: 18 regio-contactpersonen LOB VO en/of MBOLOB: Succesvol doorstromen, dat doen we samen!
Op 11 januari 2018 organiseert het Expertisepunt LOB een landelijke inspiratie-bijeenkomst  voor LOB-coördinatoren, loopbaancoaches, studieloopbaanbegeleiders, decanen, beleidsmedewerkers LOB, schoolleiding en directie.

Op deze themabijeenkomst staat het doorstromen tussen het vo en mbo en tussen vo/mbo en ho centraal. Ben jij actief op het gebied van doorstroom? En ben je bezig met de doorstroom van leerlingen/studenten van het vmbo naar het mbo, van havo-vwo of van het mbo naar het ho? Nieuwsgierig hoe u samenwerking op het gebied van LOB in de praktijk brengt en hoe andere scholen leerlingen/studenten hierbij op een creatieve manier ondersteunen? Dan is deze bijeenkomst zeker interessant voor u.

Save the date

Kom inspiratie opdoen en noteer 11 januari in uw agenda. Houd onze website en de nieuwsbrief in de gaten voor het definitieve programma en aanmelding. Aanmelden kan vanaf december.

Oproep

Heeft u een aansprekend praktijkvoorbeeld dat goed werkt bij uw op school of in de regio, laat het ons weten. Misschien kunt u een actieve bijdrage leveren aan het programma. Stuur uw voorstel met een korte beschrijving van het praktijkvoorbeeld aan expertisepuntLOB@mbodiensten.nl
     LOB: Succesvol doorstromen, dat doen we samen!Zes op de tien mbo’ers zouden dezelfde opleiding doen
Ruim zes op de tien jongeren tot 27 jaar die een mbo-opleiding afrondden in het schooljaar 2014/’15 zouden achteraf gezien opnieuw voor dezelfde opleiding aan dezelfde school kiezen. Dit blijkt uit het schoolverlatersonderzoek onder mbo’ers dat het CBS in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) heeft uitgevoerd. Alle jongeren die in het schooljaar 2015/’16 een mbo-diploma hebben behaald zijn uitgenodigd voor het schoolverlatersonderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd.

Van de mbo’ers die een baan hebben gaf bijna 61 procent aan dat ze weer voor dezelfde opleiding aan dezelfde school zouden kiezen als ze weer moesten kiezen. Onder mbo-gediplomeerden die geen werk hebben, was dat net geen 50 procent.

Meer lezen
     Zes op de tien mbo’ers zouden dezelfde opleiding doenUitgelicht: Online leergang LOB
Waar staan wij eigenlijk met LOB en waar willen we naartoe als school? Hoe geef ik handen en voeten aan LOB binnen mijn school? Welke LOB-activiteiten kunnen wij ontwikkelen en welke rollen en taken zijn er te onderscheiden? In zowel de online leergang als de e-learning is het belangrijkste doel handvatten te bieden om LOB geïntegreerd vorm te geven.
Er zijn verschillende gratis online leergangen/e-learning LOB beschikbaar waarmee je in eigen tijd en tempo kan kennis maken met alle ins & outs van LOB.
  • De e-learning LOB is door Stichting Platforms VMBO (SPV) ontwikkeld in samenwerking met De Loopbaangroep. Deze e-learning bestaat uit vijf modules van elk ongeveer 15 minuten: 1 LOB in het examenprogramma 2 Loopbaancompetenties 3 Loopbaangerichte stagebegeleiding 4 Registratie van loopbaanontwikkeling 5 LOB in mijn school.
    De e-learning wordt aangeboden via de website van SPV. Je kan ook direct naar de e-learningomgeving.
  • De online leergang LOB die wordt aangeboden door de decanenverenigingen NVS-NVL en VvSL is ontwikkeld door de VO-raad. Deze leergang bestaat uit 6 modules: 1 Naar een visie op LOB 2 Doorlopende leerlijn LOB 3 Werken aan loopbaancompetenties 4 Rollen en taken rondom LOB op school 5 Samenwerken met het vervolgonderwijs 6 Competenties en professionalisering 7 Ouders betrekken bij LOB 8 Integraal plan van aanpak LOB.
    De leergang wordt aangeboden door VvSL en de NVS-NVL op een aparte website.
  • Tot slot is er een kennismakingsmodule LOB online beschikbaar.
    Deze module wordt aangeboden op een aparte website.
Voor beide online leergangen hoef je je enkel te registreren met een inlognaam en wachtwoord. De online leergang en e-learning zijn ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs en het vmbo, maar ook zeker interessant voor havo/vwo en mbo!
 
     Uitgelicht: Online leergang LOBLeerlingen CSW hebben primeur met website Loopbaanoriëntatie
De Zeeuwse Website voor Loopbaan-oriëntatie, de LOB, is recent in gebruik genomen door leerlingen van mavo 4 van het CSW in Middelburg. Met de website kunnen leerlingen van het vmbo en mavo beter en makkelijker een keuze maken voor wat ze later als beroep willen uitoefenen. Deze website is ontwikkeld door het Zeeuws Platform LOB ontwikkeld voor alle vmbo's en mbo's in Zeeland zodat ze loopbaanoriëntatie allemaal op dezelfde wijze aanbieden.
Meer lezen.
     Leerlingen CSW hebben primeur met website LoopbaanoriëntatieWilt u geen berichten meer ontvangen van het ExpertisepuntLOB? Klik hier