Inhoudsopgave:
Uw inbreng gevraagd: enquête over LOB-thema's
Welke actuele LOB-thema's zijn voor u belangrijk? Over welk onderwerp wilt u meer weten? Over welke LOB-ervaringen wilt u met andere vo- en mbo-scholen praten? En heeft u mooie LOB-praktijkvoorbeelden die u graag wil delen?
Wij hebben een korte vragenlijst klaargezet om dit te inventariseren. Op die manier kunnen wij de activiteiten van het Expertisepunt LOB laten aansluiten op uw vragen.
Tot 1 november 2017 kan de vragenlijst ingevuld worden. Klik hier voor de vragenlijst. Nodigt u ook uw collega's uit deze vragenlijst in te vullen?
     Uw inbreng gevraagd: enquête over LOB-thema'sGoede Kick-Off bijeenkomst
Op 12 oktober was de eerste Kick-Off bijeenkomst van het Expertisepunt LOB. Bijna 80 deelnemers uit vo- en mbo-scholen ontmoetten elkaar in Woerden. Er waren TedX-bijdragen van Marc Drenth, Ivette Kleijngeld, Minette van den Bemd en Carolinee van Eijk. Zij spraken bevlogen over persoonlijke LOB-ervaringen, innovatieve projecten en mooie LOB-samenwerkingen tussen po-vo-ho en mbo-ho. 
Aan de gesprekstafels werd energiek gesproken over de LOB-thema's waar zowel vo- als mbo-scholen op dit moment mee bezig zijn. Implementatie van LOB, het verankeren van LOB in de gehele organisatie en de doorstroom vmbo-mbo waren veelgehoorde onderwerpen. 

Op naar de volgende LOB-bijeenkomst. Voorlopige datum voor de volgende themabijeenkomst is 7 december (save the date). Lees hierover meer in de volgende nieuwsbrief!      
     Goede Kick-Off bijeenkomstMasterclasses doorstroom VO-raad
Dit najaar organiseert de VO-raad twee masterclasses rondom doorstroom:

Succesvolle doorstroom voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte (7 november 2017)
Wat kan het voortgezet onderwijs doen voor een hierin betekenen? En, welke rol heeft de (aankomende) student hier zelf in?
Meer informatie

Succesvolle doorstroom havo-hbo (23 november 2017)
In studiejaar 2015/2016 viel 12 %van de havisten uit in het eerste studiejaar van hbo, en switchte 22 %tijdens hun eerste studiejaar in het hbo van studie. Wat zijn hier oorzaken voor? En wat kunnen vo-scholen vanuit hun rol doen om het studiesucces van hun leerlingen in het hbo te vergroten?
Tijdens de Masterclass ‘Succesvolle doorstroom van havo naar hbo’ op 23 november nemen Jan Bogerd (voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht) en Jeannette Postema (beleidsadviseur Aansluiting vo-hbo Hanzehogeschool Groningen) u mee in de oorzaken van switch en uitval van havisten in het hbo én wat hbo-instellingen en vo-scholen hieraan kunnen doen.
     Masterclasses doorstroom VO-raadEerste Kamer stemt voor invoering associate degree-opleiding
Na de Tweede Kamer heeft 3 oktober ook de Eerste Kamer gestemd vóór de Wet invoering associate degree-opleiding (Ad-opleiding). Daarmee krijgt de Ad-opleiding per 1 januari 2018 een zelfstandige positie in het hoger beroepsonderwijs.

De associate degree-opleiding is een tweejarige opleiding in het hoger beroepsonderwijs. Een associate degree-opleiding leidt studenten op tot niveau 5 van het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF). Hiermee ligt het niveau van de associate degree-opleiding tussen de mbo-4-opleiding (NLQF 4) en de hbo-bacheloropleiding (NLQF 6). Een hogeschool kan bij de ontwikkeling van nieuwe associate degree-opleidingen, en bij het verzorgen daarvan, samenwerken met een mbo-school.

Meer informatie
     Eerste Kamer stemt voor invoering associate degree-opleidingWilt u geen berichten meer ontvangen van het ExpertisepuntLOB? Klik hier