Inhoudsopgave:
Graag stellen wij ons voor!

In deze eerste nieuwsbrief van het Expertisepunt LOB stellen wij ons graag voor. Het nieuwe projectteam is op 1 september van start gegaan: Heleen Toebast, Marleen van de Wiel, Ellen Heijne en Ivette Kleijngeld. Het projectteam heeft een werkplek bij MBO Diensten, maar werkt uitdrukkelijk voor zowel alle mbo- als alle vo-scholen. Scholen in het vmbo, havo/vwo en mbo kunnen bij het expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-ho). Klik hier voor contactinformatie.
     Graag stellen wij ons voor!Bent u er bij? Kick-Off bijeenkomst Expertisepunt LOB

Op donderdag 12 oktober 2017 organiseert het expertisepunt een Kick-Off bijeenkomst.

Op deze middag willen we de kennismaking met elkaar hernieuwen en de netwerken weer activeren. Ook is er volop gelegenheid collega's uit het land en de eigen regio te ontmoeten en met hen expertise te delen. Graag informeren wij u over de plannen van het expertisepunt en horen wij wat u van ons verwacht. Daarnaast zijn er 4 inspirerende TedX-talks uit het vo en mbo. Tot slot kunt u netwerken en kennisdelen aan één van de gesprekstafels.

Iedereen die betrokken is bij LOB in het vo of het mbo is welkom. Klik hier voor het programma en meldt u aan.
     Bent u er bij? Kick-Off bijeenkomst Expertisepunt LOBPublicatie 'Samenwerken aan beroepsonderwijs'

De afgelopen tijd hebben er veel vernieuwingen plaatsgevonden in het vmbo en mbo. Door de invoering van de profielen in het vmbo en de vernieuwde kwalificatiestructuur in het mbo is de beroepsroute nog beter afgestemd. De publicatie ‘Samenwerken aan beroepsonderwijs’ geeft in grote lijnen de organisatie van vmbo en het mbo weer. De uitgave is een initiatief van de AOC Raad, Stichting Platforms VMBO, VO-raad en MBO Raad in opdracht van het ministerie van OCW.
     Publicatie 'Samenwerken aan beroepsonderwijs'Website expertisepunt: Constructieve meedenkers gevraagd!

Na een zomer hard werken is in september de website van het Expertisepunt LOB gelanceerd. Doel is één plek te hebben waar alle informatie over LOB in het VO (vmbo, havo, vwo) en MBO te vinden is. Om aan deze doelstelling te voldoen zijn wij benieuwd naar uw mening! Kunt u alle informatie vinden of mist u informatie? U kunt ons altijd een e-mail sturen. Wilt u actiever worden betrokken, meldt u dan aan voor de gebruikersgroep website van het Expertisepunt LOB expertisepuntlob@mbodiensten.nl
     Website expertisepunt: Constructieve meedenkers gevraagd!Ook interessant voor u?
     Ook interessant voor u?Wilt u geen berichten meer ontvangen van het ExpertisepuntLOB? Klik hier