Rolienke van der Velde

Regio: Noord
Aandachtsgebied: havo, vwo en hbo
E-mail: r.vandervelde@expertisepuntlob.nl
Telefoon: 06 42 39 43 18

Er is de laatste jaren ontzettend veel ontwikkeld voor LOB en er zijn grote stappen gezet. Zowel op beleidsniveau als in de uitvoering zie je zoveel moois ontstaan. Als regiocontactpersoon denk ik graag mee met scholen die zich hierin verder willen ontwikkelen. Er wordt in onze regio al veel samengewerkt en dit zou ik graag nog verder uitbouwen, zowel met het voortgezet onderwijs als het hoger onderwijs. Zodat we jongeren samen kunnen helpen bij het maken van bewuste keuzes en ze weten op welke plek ze tot hun recht komen.

Mijn droom voor de toekomst is dat LOB zo vanzelfsprekend is dat de naam LOB niet eens meer nodig is. Het zou mooi zijn als persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling een vanzelfsprekend onderdeel worden van het onderwijs en iedereen hieraan een bijdrage levert.