Rob van Rijn

Regio: West-Brabant
E-mail: r.vanrijn@expertisepuntlob.nl
Telefoon: 06 48 31 66 28

Mijn motto;  LOB is van iedereen. 
De samenleving wordt door de digitalisering complexer, nieuwe banen ontstaan en huidige banen verdwijnen. De overheid wil sinds 2016 dat er binnen het VO meer aandacht aan LOB  wordt gegeven. In de waan van de dag zijn de professionals binnen het VO dagelijks keihard met hun vakinhoud  bezig, onbewust ook met LOB.  We zien dat als er meer aandacht aan LOB wordt besteed er ook meer mensen gaan participeren in het actief vormgeven hiervan. En dat komt ten goede aan de leerling/student.  Ik wil hier graag in de regio aan meewerken.