Corona en LOB, hoe begeleid je leerlingen/studenten bij het keuzeproces?

De scholen in Nederland zijn dicht, in ieder geval tot en met 6 april. Het is belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Veel scholen geven inmiddels onderwijs op afstand. Maar hoe begeleid je leerlingen/studenten op afstand bij het keuzeproces? Hoe doen andere scholen dat en wat zijn handige links, tips en praktijkvoorbeelden?

Om jullie hierbij te ondersteunen hebben we een aparte webpagina aangemaakt.


Geen centrale examens dit jaar

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Meer weten
Webinar: Examens en de corona richtlijnen

Op 17 maart jl. heeft de minister voor Onderwijs de kamer geïnformeerd over maatregelen die er genomen zijn rond de examens vanwege het coronavirus. Eén van de maatregelen is dat de scholen de ruimte krijgen hun PTA’s aan te passen als dit nodig is om de schoolexamens toch tijdig af te kunnen ronden voor de centrale examens.

SPV organiseert 27 maart van 13.00 tot 14.00 uur een webinar rond de vraag ‘wat moet en wat mag rond het (school)examen ten tijde van de coronacrisis'? Wilt u dit webinar live volgen én vragen stellen, meld u dan aan.
Vooraf kunt u aangeven op welke vragen u graag een antwoord wilt hebben.

Aanmelden


Mooi initiatief: Youtube-kanaal met filmpjes om eindexamenleerlingen te helpen met studiekeuze

Twee decanen hebben een mooi initiatief genomen door via hun Youtube-kanaal filmpjes beschikbaar te stellen waarmee eindexamenkandidaten kunnen worden geholpen bij hun studiekeuze. Zeker in deze tijd kan dit een waardevolle manier zijn om leerlingen en studenten te begeleiden.
De filmpjes zijn al gestart maar allemaal volledig kosteloos terug te zien op het kanaal.
 
Naar het  YouTube kanaal
 


Praktijkvoorbeeld: oriënteren op een vervolgopleiding via WhatsApp

Iedereen wordt momenteel hard geraakt door de coronacrisis. Het vraagt grote aanpassingen van de gehele maatschappij, zo ook voor het onderwijs. Zo gaan veel open dagen niet door. Om de oriënterende vo-leerling toch te helpen, informatie te geven en vragen te beantwoorden heeft De Leijgraaf gekozen voor een online open dag!  De toekomstige studenten wordt de mogelijkheid geboden om online vragen te stellen over onze opleidingen, begeleiding, stages en aanmelden met behulp van WhatsApp! De leerlingen kunnen via Instagram, Facebook of de website ‘instappen’ in een WhatApp groep naar keuze.

Meer weten

 


Handreiking ‘Bijdragen aan een succesvolle overgang van v(s)o naar mbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften’

De overgang naar het mbo is voor veel jongeren een kwetsbaar moment in de schoolloopbaan. Dat geldt vooral voor veel leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Zowel v(s)o-scholen als mbo-instellingen kunnen maatregelen nemen om uitval tijdens of na de overgang naar het mbo te voorkomen en een doorgaande onderwijs- en ondersteuningslijn te realiseren voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte.
Ook regionale samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de RMC-regio, het VSV-overleg en het OOGO, kunnen hiertoe afspraken maken en acties ondernemen. Deze publicatie geeft de betrokken partijen daarvoor handreikingen en praktische tips en illustreert deze met goede praktijken.

De handreiking is hier te downloaden.
 


Coronavirus: de belangrijkste informatie en het laatste nieuws voor vo-scholen

Relevante links:


Servicedocument aanpak Corona mbo

De examens voor mbo-studenten in het laatste jaar en stages voor mbo-studenten moeten zoveel mogelijk doorgang vinden. De aanmelddatum voor een mbo-opleiding wordt een maand uitgesteld naar 1 mei. Het onderwijs wordt tot en met 6 april zoveel mogelijk op andere manieren vorm gegeven dan op de schoollocatie. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer over de afspraken die minister Van Engelshoven heeft gemaakt met de MBO Raad, studentenorganisatie JOB en de onderwijsvakbonden. De brief is de oplegger van het Servicedocument dat het ministerie maakte samen met onder meer de MBO Raad. Dit document biedt de scholen perspectieven voor de komende periode voor onder meer ‘leren op afstand'.

Relevante links:


Servicedocument HO - aanpak Coronavirus COVID-19

Met dit servicedocument wordt beoogd om instellingen handreikingen te bieden waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de maatregelen die zijn aangekondigd voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hogeronderwijsinstellingen zijn erg begaan met de effecten van corona(maatregelen) op studenten hebben en spannen zich op dit moment al maximaal in om het onderwijs en de tentaminering doorgang te laten vinden. Het uitgangspunt is om de nadelige effecten voor studenten van de coronamaatregelen zoveel mogelijk te beperken. Dit document wordt aangevuld wanneer nieuwe informatie beschikbaar is.

Relevante links:


Consequenties maatregelen corona-virus voor passend onderwijs

Het SPO heeft een pagina ingericht over de consequenties van de huidige maatregelen voor het onderwijs. Op deze pagina verwijzen we onder andere naar het NJi, Kennisnet en de informatiepagina van de Rijksoverheid. 

Naar de webpagina