Monitor LOB: de tweede ronde

Nog even en dan gaat de Monitor LOB opnieuw van start. Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs. Scholen in het vo en mbo organiseren daarom veel verschillende activiteiten op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Om een goed beeld te krijgen van LOB in de praktijk én om waardevolle kennis en ervaringen uit het veld op te halen, voert het Expertisepunt LOB vanaf maandag 10 februari a.s. voor de tweede keer de Monitor LOB uit.

Ook meedoen aan dit onderzoek? Dat kan op twee manieren. Vul tussen 10 februari en 13 maart de online vragenlijst in en/of neem deel aan één van de verdiepende focusgroepen. Klik hier voor meer informatie.


Kader praktijkgericht programma vastgesteld door de minister 

De afgelopen maanden hebben SLO, VO-raad, Platform TL en SPV, in samenwerking met het ministerie van OCW een kader ontwikkeld waaraan vakken die de status praktijkgericht programma willen krijgen moeten voldoen. In dit kader staat bijvoorbeeld dat het programma levensechte opdrachten moet bevatten, die samen met het regionaal bedrijfsleven zijn ontwikkeld en in en buiten de school moeten worden uitgevoerd.
Meer over het kader


LOB-website zeeuwseambities.nl gelanceerd

Tijdens het LOB-congres “Zeeland Loopbaancompetent” op 16 januari 2020 is de website www.ZeeuwseAmbities.nl officieel gelanceerd.  Circa 400 bezoekers, ouders, studenten en vertegenwoordigers van het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid woonden het LOB-Congres bij. Meer weten?
Neem contact op met de regio-contactpersoon Zeeland van het Expertisepunt LOB, Bianca van der Meijden.

 


Verschil tussen jongens en meisjes en hun toekomstdromen

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onderzocht de verschillen tussen jongens en meisjes in carrièreverwachtingen.

Internationale vergelijking
Uit de cijfers blijkt dat jongens en meisjes nog altijd andere plannen hebben voor hun toekomstige carrière. Jongens van 15 verwachten bijvoorbeeld veel vaker een baan te vinden in de wetenschap of techniek dan 15-jarige meisjes. Zij kiezen veel vaker voor het onderwijs. En dat is best opvallend: jongens en meisjes scoren wel ongeveer gelijk op de zogenoemde PISA-toets, een internationale vergelijking op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen.

De deskundigen stellen bovendien dat Nederlandse jongeren geen realistisch beeld hebben van de arbeidsmarkt.  Ze stellen dat jongeren niet op de hoogte zijn van wat bepaalde banen eigenlijk inhouden. 'Zo roepen jongeren soms dat ze advocaat willen worden, maar hebben ze geen idee dat VMBO-T daar niet de juiste vooropleiding voor is. En dat een universitaire studie van vier jaar daar zelfs nog niet genoeg voor is. Het suggereert bovendien dat de carrièreverwachtingen van jongeren verouderd en onrealistisch zijn’, aldus de deskundigen in het rapport.

Volgens de deskundigen gaat het mis op school en zou er veel meer voorlichting gegeven moeten worden over opleidingen en beroepen.

Lees meer in het OECD-rapport (Engelstalig)