Succesvol doorstromen vo-mbo-hbo, dat doen we samen!

De overstap van de ene naar de andere onderwijskolom is een risicovolle periode. Switch of zelfs uitval liggen op de loer. Het begeleiden bij het leren maken van een vervolgkeuze is dan ook essentieel. In het hele land wordt in doorstroomprojecten en samenwerkingsverbanden gewerkt aan een succesvolle doorstroom van jongeren. Waar richten we ons op met deze organisaties; met welke activiteiten trachten we jongeren bij de overstap te begeleiden?  Werkt het? Wat is de rol van LOB bij het succesvol doorstromen? Zo’n zeventig professionals uit het onderwijs kwamen bij elkaar in het Muntgebouw in Utrecht om samen te bespreken hoe er nog beter samengewerkt kan worden met als doel de doorstroom tussen de verschillende schooltypen (vo-mbo-hbo) te verbeteren.
 
De middag begon met een lezing van Dr. Jeany van Beelen waarin zij aan de hand van diverse (praktijk)voorbeelden liet zien welke voorwaarden er zitten aan studiesucces en hoe beroepsbeelden en opleidingsbeelden daarbij een rol spelen. Tijdens de paneldiscussie werden professionals uit verschillende werkvelden bevraagd door het publiek en daarna kon het publiek bij de gesprekstafels dieper ingaan op de praktijk van doorstroom vo-mbo, mbo-hbo en vo-hbo.
 
Bekijk hier (link youtube-kanaal expertisepunt LOB) hoe professionals uit het onderwijs bezig zijn met de doorstroom van vo-mbo-hbo.Wil je de volgende bijeenkomst ook bijwonen kijk dan op www.expertisepuntlob.nl/bijeenkomsten.
 


Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Deze agenda sluit aan bij, versnelt en intensiveert de toekomstrichtingen waar al hard aan wordt gewerkt door docenten, bestuurders en studenten in het hoger onderwijs. Zo komt er meer aandacht voor de persoonlijke omstandigheden van de student. Hogescholen en universiteiten trekken samen op om de student op de juiste plaats te krijgen en om te zorgen dat studenten makkelijker over kunnen stappen. De agenda bevat 4 ambities voor het hoger onderwijs.

Deze ambities zijn:

  • toegankelijker hoger onderwijs en groter studentsucces;
  • flexibel hoger onderwijs;
  • betere aansluiting op de arbeidsmarkt en samenleving;
  • regionale verankering en internationale samenwerking.
Lees hier meer over de strategische agenda


Projectteam Expertisepunt LOB versterkt met projectadviseur hbo

Vanaf 1 januari 2020 is Douwe van der Hucht werkzaam voor het projectteam van het Expertisepunt LOB, waarmee ook de nodige expertise op het gebied van hbo aan het projectteam is toegevoegd.

Lees hier meer over het Expertisepunt LOB


Betere voorbereiding op arbeidsmarkt of vervolgopleiding door actueler en groter aanbod keuzedelen in het mbo

Het aantal regels bij keuzedelen in het mbo moet omlaag, dat schrijft minister Van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer. Hierdoor kunnen mbo-studenten zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Nu is er voor studenten vaak een beperkt aanbod van keuzedelen. Door regels te schrappen en te versoepelen komt hier verandering in. Mbo-scholen krijgen de vrijheid om meer verschillende keuzedelen aan te bieden, wat moet leiden tot meer maatwerk voor studenten en een betere voorbereiding op een baan of een vervolgopleiding.
Lees hier meer
 


Kamerbrief met reactie op onderzoek over mbo-studenten in economische administratieve opleidingen

Minister Van Engelshoven geeft in deze Kamerbrief haar beleidsreactie op het onderzoek naar de kenmerken en motieven van studenten in economisch-administratieve opleidingen en naar de (potentiële) functie van deze opleidingen bij het tegengaan van kansenongelijkheid. Dit onderzoek bestaat uit een viertal publicaties die voor een belangrijk deel betrekking hebben op de doorstroom mbo-hbo binnen de sector economie.

Lees hier de Kamerbrief