Leidinggevenden uit vmbo, havo/vwo en mbo in dialoog tijdens LOB-gesprekstafels 5 maart in Delft

‘Hoe kan ik eigenaarschap bij LOB stimuleren, hoe kan ik ervoor zorgen dat het te ontwikkelen LOB-beleid collectief wordt gedragen, wat is goed LOB-beleid, hoe faciliteer ik mijn team, hoe betrek ik ouders bij de loopbaankeuze van hun kind en hoe speelt het arbeidsperspectief daarbij een rol? Een impressie van de vragen waar leidinggevenden uit het vmbo, havo/vwo en mbo mee worstelen en over in gesprek gingen tijdens de LOB-gesprekstafels op 5 maart in Delft.
Regio-contactpersoon, Peter van der Zwaal, daagde directieleden, teamleiders, managers en LOB-coördinatoren uit om de LOB-cyclus toe te passen door te vragen wat zij wilden leren tijdens de gesprekstafels. Peter: ‘Ik vind het een mooi signaal om te zien dat deze leidinggevenden LOB hoog op de agenda hebben’.
Meer lezen
Impressiefilm

Ook een gesprekstafel bijwonen? Alle gesprekstafels vinden plaats van 16.00 - 19.00 uur.


Voer een loopbaangesprek bij het Expertisepunt tijdens Skills the Finals

Op 20, 21 en 22 maart vindt in de RAI Amsterdam Skills the Finals plaats en het Expertisepunt LOB is er om in gesprek te gaan met leerlingen en docenten/mentoren.

Skills The Finals is een uniek, gratis toegankelijk beroepenevenement. Finalisten van de Skills Talents (vmbo) en Skills Heroes (mbo) vakwedstrijden gaan de strijd met elkaar aan. Wie wordt de beste van Nederland in zijn of haar vakgebied? Bezoekers kunnen de finalisten aanmoedigen. Ook kunnen ze zich laten inspireren en zelf meedoen aan allerlei activiteiten

Tijdens Skills The Finals zijn diverse adviseurs van het Expertisepunt LOB aanwezig voor het voeren van loopbaangesprekken. Op een aansprekende en laagdrempelige manier laten zij jongeren in het gesprek reflecteren op hun beelden en ervaringen met werk of werken zodat zij nu en in de toekomst beter hun loopbaankeuzes maken.
Begeleidende docenten zijn ook welkom bij het Expertisepunt LOB. Zo is er een handreiking met voorbeeldvragen voor het voeren van een loopbaangesprek beschikbaar en kunnen zij vragen stellen over LOB.

Voor leerlingen is er een ‘Play your skills’ App, waarin ze games kunnen spelen om spelenderwijs hun interesses te ontdekken.

Meer weten?


Impressie van bestaande samenwerkingsinitiatieven in het vmbo – mbo

Hoe houden we het beroepsonderwijs sterk in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Een bestuurlijk vraagstuk waarbij vmbo- en mbo-besturen én het regionale bedrijfsleven een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om een adequaat aanbod voor het beroepsonderwijs in de regio overeind te houden. Het huidige kabinet heeft het programma Sterk Beroepsonderwijs in het leven geroepen om de regionale samenwerking tussen vmbo-mbo-bedrijfsleven te intensiveren en uit te breiden. De VO-raad en de MBO Raad onderschrijven de urgentie om deze samenwerking te intensiveren en hebben afgesproken om de vo-scholen en mbo-instellingen te ondersteunen bij het realiseren van de ambities van dit programma. Daarbij werken zij samen met OCW, de AOC Raad en de Stichting Platforms VMBO.

In oktober 2018 is geïnventariseerd wat de omvang en aard van de huidige regionale samenwerking tussen vmbo en mbo is. De uitkomsten van deze ‘thermometer’ kunt u lezen in onderstaande impressie.

Meer weten: