LOB gesprekstafels voor school/teamleiders en directeuren/managers

Hoe kunnen scholen jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en passies en leren kiezen van een vervolgonderwijs of beroep? Door een goed LOB-programma kan de kans op verkeerde keuzes verkleind worden en de motivatie van jongeren voor de studie verbeterd. Uit de zowel de LOB-monitor als gesprekken met mentoren en decanen blijkt dat er al heel veel goeds gebeurt op LOB-gebied, maar ook dat verbeteringen wenselijk zijn. Hiervoor is betrokkenheid van de schoolleiding (vo) of management (mbo) noodzakelijk.

Het Expertisepunt LOB organiseert LOB-gesprekstafels in 5 verschillende regio’s voor schoolleiders, managers, directeuren en teamleiders in zowel het vmbo, havo/vwo en mbo. Naast een plenaire lezing zullen collega’s praktijkvoorbeelden delen over de wijze waarop zij LOB in de school hebben vormgegeven. Aan de LOB-gesprekstafels is ruimte om met elkaar over verschillende LOB-thema’s te discussiëren en ervaringen uit te wisselen. En natuurlijk wordt er voor een lichte maaltijd gezorgd.

Data, locaties en meer weten: Alle gesprekstafels vinden plaats van 16.00 - 19.00 uur.

Aanmelden.
 


Doorstroom havo-vwo

Parallel aan het beoogde doorstroomrecht vmbo-havo wil minister Slob een wettelijk doorstroomrecht havo-vwo uitwerken. Scholen kunnen dan geen eigen eisen meer stellen aan de toelating van havisten tot het vwo. Dit staat in een brief die op 10 januari 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd is.
Meer lezen.


Grote verschillen in arbeidsmarktpositie academici

Er zijn grote verschillen in arbeidsmarktpositie na het behalen van een universitair masterdiploma. De arbeidsmarktpositie bij de start van iemands carrière is van grote invloed voor het toekomstige succes op de arbeidsmarkt.
De analyse naar de arbeidsmarktpositie van masteropleidingen is gebaseerd op het eerdere onderzoek. UWV heeft vervolgonderzoek gedaan naar de startpositie van afgestudeerden en de situatie tien jaar na afstuderen. Deze informatie kan worden gebruikt bij studiekeuzevoorlichting.
Lees meer.


LOB-congres NVS-NVL: dit is de kracht van LOB

Op 14 februari 2019 organiseert NVS-NVL het jaarlijkse congres voor decanen en loopbaanbegeleiders in het vo, vso en mbo rond het thema ‘Dít is de kracht van LOB’. De kracht van LOB betekent dat we jou als professional tools aanreiken waarmee je een krachtige omgeving binnen je school kunt creëren als het gaat om LOB. André Baars (onderwijspsycholoog) geeft je een verrassend inzicht over hoe binnen het onderwijs tegen de motivatie van leerlingen – of het ontbreken ervan – wordt aangekeken. Tijdens het ochtend- en middagprogramma heb je de keuze uit het bijwonen van diverse infoshops en uitwisselings-/netwerksessies.
Meer lezen.


LOB Top 5 van 2018

Top2000, Sporter van het Jaar, eindjaarsoverzicht, oudejaarsconference.... December is dé maand voor lijstjes en overzichten. De afgelopen maanden heeft het Expertisepunt LOB verschillende handreikingen, overzichten en scans gepubliceerd die vmbo, havo/vwo en mbo-scholen kunnen helpen LOB op de eigen school te versterken.

Eind 2018 hebben we dan ook onze LOB TOP 5 van 2018 gepresenteerd! Gemist?
Lees meer.