Geactualiseerde LOB-scan vo-mbo!

Deze zomer heeft het Expertisepunt LOB in samenwerking met een aantal LOB-experts een nieuwe, geactualiseerde LOB-scan ontwikkeld voor zowel vmbo, havo/vwo als mbo.

Doel van de LOB-scan is om als school, opleiding of onderwijsteam zicht te krijgen hoe het met LOB staat. De LOB-scan stelt vragen over verschillende onderwerpen van LOB en is een instrument om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken waar de school op LOB-gebied staat. Op basis van de scan-uitkomsten kan dan samen bepaald worden welke stappen de school of opleiding nog wil of moet zetten.

De LOB-scan is een geavanceerde excel-document waar de scores van maximaal 12 deelnemers kunnen worden verwerkt tot een overzichtelijke web-grafiek. De scan kan eenvoudig worden ingevuld door verschillende leden van een onderwijsteam om zo samen de stand van zaken van LOB te inventariseren en bespreken.

De oude LOB-scans voor het vo (2010) en voor het mbo (2014) zijn nog beschikbaar. De scan-documenten voor zowel vo als mbo worden echter niet meer geactualiseerd en de website scan.lob-vo.nl zal vanaf 31 december 2018 ophouden te bestaan.
Regionale bijeenkomst 6 november 'Het loopbaandossier, wat kun je ermee?'

Het loopbaandossier wordt door steeds meer scholen gebruikt. Op het vmbo is het al een aantal jaren verplicht en ook op veel HAVO/ VWO scholen hebben leerlingen al een portfolio of toekomstdossier. Het loopbaandossier komt pas echt tot zijn recht als de leerling zich eigenaar voelt, de ouders zich betrokken voelen en alle relevante ervaringen een plek krijgen in het dossier waardoor de talenten van de leerling zichtbaar worden. Maar hoe geef je zo'n dossier nou vorm en wat doe je er vervolgens mee?

Tijdens deze middag maak je kennis met verschillende vormen van loopbaandossiers en inspirerende praktijkvoorbeelden. Tijdens de interactieve werksessies krijg je inzicht in de manier waarop het loopbaandossier op jouw school ingezet kan worden en nog beter tot zijn recht komt.

Deze regionale bijeenkomst is de eerste van een reeks regionale bijeenkomsten die de regionale contactpersonen van het Expertisepunt LOB organiseert. Hou de website en bijeenkomstenagenda van het Expertisepunt LOB in gaten voor andere bijeenkomsten in  jouw regio!

Meer weten
Inspiratiesessies LOB, techniek en ouders

TechniekTalent.nu organiseert inspiratiesessies over LOB, techniek en ouders voor decanen en mentoren vmbo gl/ tl en havo. Bij LOB willen we dat leerlingen op basis van kennis en ervaringen gefundeerde loopbaankeuzes maken. Hoe betrek je ouders bij het bewustwordingsproces van leerlingen over de mogelijkheden van techniek? De sessies worden georganiseerd in samenwerking met Annette Diender, procesbegeleider in onderzoeksprojecten naar ouders & loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).
Meer weten?

 


Practoraat ROC Friese Poort

Met de start van het practoraat ‘Mbo als werkplaats voor brede vorming’ zet ROC Friese Poort stevig in op de persoonsvorming van haar studenten. Want naast het leren van een vak, vinden wij het onze maatschappelijke opdracht om studenten op te leiden tot wendbare, empathische, ondernemende mensen die waardenvast kunnen en durven handelen.
Meer weten?