Startmeting Monitor LOB: scholen betrekken jongeren bij lob-beleid

Veel scholen in het vo en mbo hebben een visie op loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) en betrekken hun leerlingen/studenten bij de ontwikkeling van hun beleid. Bovendien wordt LOB vrijwel altijd geëvalueerd. Dit blijkt uit de eerste monitor die het Expertisepunt LOB heeft laten uitvoeren. Een aandachtspunt is het draagvlak van de visie op LOB binnen de school/opleiding en het belang om LOB te verankeren in het gehele curriculum. Ook is er ruimte voor verbetering bij de samenwerking tussen vo- en mbo-scholen op de doorlopende LOB-leerlijn. De MBO Raad en VO-raad gaan in een later stadium bepalen welke acties aan de hand van de bevindingen uit de monitor nodig zijn.
De Monitor LOB vo-mbo geeft een beeld van de stand van zaken van de implementatie, verankering en borging van LOB op vo- en mbo-scholen. In het najaar 2019 wordt een tweede eindmeting uitgevoerd. Van de startmeting zijn drie versies beschikbaar: een korte managementsamenvatting, een handzame managementrapportage en het gehele rapport. De uitkomsten van de Monitor LOB helpen een beeld te krijgen van LOB in de praktijk en van de ondersteuningsbehoefte van professionals op scholen.


Een najaar vol interessante LOB-congressen!

Op de conferentie van het Expertisepunt LOB op 27 september 2018 zijn helaas geen plaatsen meer vrij. Maar gelukkig zijn er dit najaar nog volop andere interessante congressen en bijeenkomsten waar LOB als thema aan bod komt:
  • Studiekeuze123: De begeleiding van studiekiezer naar student – 4 oktober 2018  - Utrecht
  • Noloc Loopbaancongres: Talenten laat je zien! – 13 november 2018 – Amersfoort
  • VvSL LOB-congres– 1 november 2018 – Utrecht
  • 1e landelijke Ad-conferentie – 8 november 2018 - Almere
  • Sardes/Actis: Vmbo - mbo in verbinding: wendbaar en weerbaar - 29 november 2018 - Nijkerk
  • NVS-NVL LOB-Congres – 14 februari 2019 - Hilversum
Kijk op onze website voor een overzicht van alle bijeenkomsten: klik hier.


Promotieonderzoek: Motivatie, Studiekeuzes & Studiesucces

'Motivatie, Studiekeuzes en Studiesucces’, het onderwerp van het proefschrift van Evelyne Meens, Onderzoeker en beleidsadviseur studie(keuze)succes bij Fontys Hogescholen. Op 12 oktober verdedigt zij haar proefschrift. Evelyne: “Ik probeer patronen in individuele verschillen te ontdekken die iemands studiesucces en welzijn bevorderen. Met deze kennis ontwikkel ik instrumenten om studenten en docenten te faciliteren”.

Voorafgaand aan haar verdediging wordt een Mini Symposium georganiseerd met een verdieping op deze thema’s en een keynote door Prof. dr. Maarten Vansteenkiste over 'Motivatie'.
Meer weten
Handreiking ISK, in gesprek over doorstroom van ISK naar mbo

Het leren van het Nederlands start voor de leerling intensief op de ISK en ontwikkelt zich daarna gestaag verder in het reguliere VO of MBO. De leerling komt daar in aanraking met de vakinhoud én leert tegelijkertijd de Nederlandse taalvaardigheid die nodig is voor dat vak. Op die manier werkt de leerling verder aan de ontwikkeling van zijn Nederlandse taalvaardigheid in een betekenisvolle context. Om met succes te kunnen doorstromen van de ISK naar een reguliere opleiding in het MBO is een doorlopende taalleerlijn noodzakelijk voor de leerling. Daarvoor is het van belang dat beide onderwijsinstellingen duidelijk in beeld hebben wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Deze handreiking biedt aanknopingspunten en voorbeelden om met elkaar in gesprek te gaan om gezamenlijk tot een passende en doorlopende taalleerlijn te komen.