Lezing ‘Implementatie van LOB in het mbo’ 13 september 2018

Op donderdagmiddag verzorgt Aniek Draaisma, promovenda aan de Open Universiteit bij prof. dr. Marinka Kuijpers en dr. Frans Meijer de donderdagmiddaglezing van ECBO. In haar lezing vertelt Aniek over haar promotie-onderzoek naar de implementatie van LOB in het mbo op het niveau van docenten en beleidsmakers. Aspecten als gezamenlijk leren, leiderschap, beleidsvorming en beleidsimplementatie staan daarin centraal.
Meer weten
LAKS to the Future Rapport – LOB volgens scholieren

Het LAKS is al jaren bezig loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in Nederland te verbeteren. Daarom het LAKS acht scholierencongressen met de titel: LAKS to the FUTURE. Hier werd met scholieren besproken hoe zij tijdens de schooltijd bezig zijn met de eigen toekomst: door profielkeuze, studiekeuze en de voorbereiding op werken. Het LAKS schreef een rapport naar aanleiding van deze scholierencongressen 2017-2018.
Meer weten
Studieloopbaanbegeleiding levert het hbo geld en studiesucces op

Als studieloopbaanbegeleiding goed vorm wordt gegeven dan levert dit financieel voordeel op voor hogescholen en bovenal een hoger studiesucces voor studenten. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Mark te Wierik aan de Vrije Universiteit. Hij deed hier onderzoek naar op Hogeschool Windesheim.

Eén van de mogelijke manieren waarop hoger onderwijsinstellingen studiesucces kunnen bevorderen is duidelijke richtlijnen geven aan studenten over hoe ze succesvol kunnen studeren. Mede daarom nam een toenemend aantal Nederlandse hogescholen de afgelopen jaren studieloopbaanbegeleiding in het curriculum op als onderdeel van competentiegericht hoger beroepsonderwijs.
Meer weten