Stimulans voor samenwerking vmbo- en mbo-scholen in regio

Hoe houden we het beroepsonderwijs sterk in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Intensieve regionale samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen is hèt antwoord. De MBO Raad en VO-raad ondersteunen de samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen in de regio en hebben afgesproken de scholen daarbij samen te faciliteren. Deze afspraak gaat bijdragen aan een versnelling in de uitwerking van het programma Sterk Beroepsonderwijs.

Meer weten?


JOB-Monitor: SLB in het mbo door 59% positief ervaren

Elke twee jaar vraagt de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs naar de tevredenheid van studenten in het mbo. Recent is de 10e JOB Monitor verschenen met daarin de mening van 264.532 mbo-studenten. Mbo-studenten beoordelen hun opleiding gemiddeld met een 7,1 en hun school met een 6,8. Ook is naar de tevredenheid over studieloopbaanbegeleiding gevraagd. In paragraaf 4.1 is te lezen dat 59% van de studenten dit positief ervaren. Punt van aandacht is wel de begeleiding van niveau 4 studenten: één op de vijf studenten is ontevreden over de begeleiding die zij krijgen bij hun beroepskeuze of keuze voor vervolgopleiding.

Meer weten?


Geactualiseerd sectorakkoord VO geeft meer focus

De VO-raad zet met het geactualiseerde sectorakkoord de ingezette beweging om te komen tot meer uitdagend, eigentijds onderwijs voor leerlingen onverminderd, en vooral met nog meer focus en kracht, voort. Ambitie 3 gaat over de brede vorming voor alle leerlingen. Hier is aandacht voor een soepele doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs. De brede vorming komt ook tot uiting in het plusdocument dat scholen naast het diploma hun leerlingen meegeven.

Meer weten?


Masterclass Samenwerken soepele overgang vmbo-mbo

De VO-raad organiseert een masterclass die ook erg interessant is voor LOB-ers. Centraal staat hoe instellingen in het voortgezet onderwijs kunnen samenwerken voor een succesvolle doorstroom van vmbo-leerlingen naar het mbo? Op welke manier kan het instrument ‘boundary crossing rubric’ hierin ondersteunen?

Meer weten?
Webinar Toelatingsrecht: hoe werkt het precies?

Het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering krijgt veel vragen over toelating. Daarom organiseert op 15 juni 2018 het Kennispunt samen met het Expertisepunt LOB en de MBO Raad een webinar. Tijdens dit online seminar, dat van 13.00 uur tot 14.00 uur duurt, krijgt u de ins en outs te horen over toelatingsrecht mbo. Er wordt ingegaan op de kaders van de wet en er worden voorbeelden uit de praktijk bij gegeven.
Een webinar kunt u online kijken, maar kunt u ook altijd later terugkijken op een voor u geschikt moment. Hiervoor hoeft u zich alleen maar aan te melden!

Aanmelden en meer weten?