Wegwijzer 'LOB en Pivacy'

Bij de invulling van loopbaanbegeleiding ontkom je er als school niet aan gebruik te maken van persoonsgegevens van leerlingen of studenten. Vanaf 25 mei 2018 moeten ook scholen voldoen volgens de regels zoals geformuleerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Maar wat zijn nou eigenlijk die regels, wat verstaan we onder privacy en welke gevolgen heeft deze nieuwe wet voor de inrichting van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) op uw school?
In deze wegwijzer helpen wij u op weg met gevalideerde informatie en verwijzingen naar verder informatie. Hebt u na het lezen van de wegwijzer nog vragen, dan kunt u deze ook altijd stellen aan het Expertisepunt LOB. Wij leggen uw vraag dan voor aan experts op het gebied van privacy: info@expertisepuntlob.nl  
Dit is de eerste wegwijzer van een reeks wegwijzers van het Expertisepunt LOB. Nog voor de zomer kunt u meer wegwijzers verwachten.


Webinar Toelatingsrecht: hoe zit het precies?

Het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering krijgt veel vragen over toelating. Daarom organiseert op 15 juni 2018 het Kennispunt samen met het Expertisepunt LOB en de MBO Raad een webinar. Tijdens dit online seminar, dat van 13.00 uur tot 14.00 uur duurt, krijgt u de ins en outs te horen over toelatingsrecht mbo. Er wordt ingegaan op de kaders van de wet en er worden voorbeelden uit de praktijk bij gegeven.
Een webinar kunt u online kijken, maar kunt u ook altijd later terugkijken op een voor u geschikt moment. Hiervoor hoeft u zich alleen maar aan te melden!
Meer weten?
Nog enkele plekken vrij op 5 juni!

Bijeenkomst 'Hoe werk je samen met ouders aan LOB'
De meeste vo- en mbo-scholen betrekken ouders bij het onderwijs. Op alle scholen worden geregeld ouderavonden georganiseerd. Op vo-scholen is binnen het LOB-programma een beroepenmarkt of speeddate vaak een onderdeel waar ook ouders een rol in spelen. Binnen het mbo worden de ouders betrokken bij bijvoorbeeld presentaties en het leren netwerken. Voor veel scholen is het echter een uitdaging alle ouders te betrekken en hun bijdrage te laten aansluiten op het (LOB) lesprogramma.
De landelijke bijeenkomst op 5 juni 2018 is dé LOB-inspiratie-bijeenkomst voor LOB-coördinatoren, loopbaancoaches, studieloopbaanbegeleiders, decanen, beleidsmedewerkers LOB, schoolleiding en directie in het vmbo, havo/vwo en het mbo.

Programma
Aanmelden

 


Tips van mbo-docenten voor gelijke kansen op stagemarkt

Studenten van mbo-scholen vinden niet altijd even gemakkelijk een stage. Scholen die deelnemen aan het project LOB-Gelijke Kansen herkennen dat vooral jongeren met een migratieachtergrond vaak langer moeten zoeken naar een stageplaats. Wat kunnen docenten bijdragen om stagediscriminatie te verminderen? Het Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft in samenwerking met de MBO Raad tips geformuleerd die toepasbaar zijn binnen het mbo.
Meer weten.


Eén gezamenlijk Steunpunt Passend Onderwijs voor po en vo

De PO-Raad en VO-raad hebben na jaren intensief samenwerken nu officieel de krachten gebundeld in de ondersteuning van het veld bij passend onderwijs. Sinds deze week is het Steunpunt Passend Onderwijs er voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs.


Andere interessante webinars