5 juni 2018: Bijeenkomst 'Hoe werk je samen met ouders aan LOB'

De meeste vo- en mbo-scholen betrekken ouders bij het onderwijs. Op alle scholen worden geregeld ouderavonden georganiseerd. Op vo-scholen is binnen het LOB-programma een beroepenmarkt of speeddate vaak een onderdeel waar ook ouders een rol in spelen. Binnen het mbo worden de ouders betrokken bij bijvoorbeeld presentaties en het leren netwerken. Voor veel scholen is het echter een uitdaging alle ouders te betrekken en hun bijdrage te laten aansluiten op het (LOB) lesprogramma.

Tijdens deze thematische kennisdelingsbijeenkomst word je geïnspireerd door diverse sprekers op welke wijze je ouders een rol kunt laten spelen binnen je LOB-programma. Je krijgt een praktische handreiking om hier concreet mee aan de slag te kunnen op je eigen school. In de werksessies worden verschillende praktijkvoorbeelden over ouderbetrokkenheid in zowel vmbo, havo/vwo als mbo gedeeld en ga je met elkaar in gesprek op welke wijze dit op de eigen school kan worden ingezet. Hoewel in beide onderwijssectoren ouderbetrokkenheid bij LOB anders wordt ingevuld, kan het zeker ook de moeite waard zijn een kijkje te nemen ‘in andermans keuken’!

De landelijke bijeenkomst op 5 juni 2018 is dé LOB-inspiratie-bijeenkomst voor LOB-coördinatoren, loopbaancoaches, studieloopbaanbegeleiders, decanen, beleidsmedewerkers LOB, schoolleiding en directie in het vmbo, havo/vwo en het mbo.

Programma
Aanmelden

Meer weten?
Lees dan het artikel 'Resultaten onderzoek Ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling van vmbo-leerlingen’

*Aanmelding is kosteloos. Wanneer u zich echter aanmeldt en binnen twee weken voor aanvang zonder opgaaf van gegronde reden afmeldt of op de dag zelf niet verschijnt, zijn wij helaas genoodzaakt 80 euro in rekening te brengen als vergoeding van de door ons gemaakte kosten.
 


Resultaten onderzoek ‘Ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling van vmbo-leerlingen’

Onlangs is het onderzoek van Marinka Kuijpers, Monique Strijk, Mariëtte Lusse en Luuk van Schie gepubliceerd over hoe je ouders kunt betrekken bij loopbaanoriëntatie en begeleiding. Twaalf vmbo-scholen werkten mee om in een pilot diverse manieren om ouders te betrekken uit te proberen. Het beeld dat door het onderzoek naar voren is gekomen is: “dat de activiteiten het meest bijdragen als zij in samenhang met elkaar ontwikkeld worden en er een doorgaande lijn ontstaat van loopbaangerichte ouderactiviteiten die in timing goed aansluiten bij de LOB-activiteiten die de leerlingen uitvoeren.” (2018, Kuijpers, Strijk, Lusse, van Schie).

Meer informatie: