De Staat van het Onderwijs: LOB in het MBO

Jaarlijks publiceert de onderwijsinspectie haar bevindingen in de Staat van het Onderwijs. Op 11 april verscheen de editie 2018 met daarin in het mbo-gedeelte veel aandacht voor LOB.
Op pagina 157 lees je in de paragraaf ‘Studie- en loopbaanbegeleiding’ dat LOB op mbo’s op verschillende manieren wordt vormgegeven, maar dat de herkenbaarheid voor de studenten beter kan. Verder is aandacht voor het zakelijk netwerk van de student en de professionalisering van de docent bij LOB. Een goede, extra aanleiding in te zetten op LOB!
De MBO Raad benadrukt in haar reactie op de Staat van het Onderwijs het belang van goed LOB niet alleen in het mbo , maar ook in het vo. Voorzitter Heerts zegt: “Dit toont de noodzaak aan van goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding in het voortgezet onderwijs. De MBO Raad en VO-raad zijn hiervoor het Expertisepunt LOB gestart dat een belangrijke bijdrage gaat leveren.”
Ook de andere hoofdstukken (onder andere Voortgezet Onderwijs op pagina 83 en Hoger Onderwijs op pagina 174) zijn interessant te lezen. Hier komt LOB echter niet expliciet aan de orde. 

Meer weten?


Succesvol doorstromen voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

Het Expertisecentrum Handicap + Studie heeft een handreiking, digitaal tool en flyer ontwikkeld: ‘Bijdragen aan succesvolle doorstroom mbo-hbo voor studenten met een ondersteuningsbehoefte’. Voor een goede studiekeuze en het succesvol doorlopen van de studie is het vinden van de juiste informatie en voorzieningen cruciaal. Hier is een taak weggelegd voor zowel het mbo als het hbo, om de mbo-student met een ondersteuningsbehoefte goed voor te lichten. Deze handreiking helpt bij het verbeteren van de voorlichting en is gericht op professionals in het mbo die betrokken zijn bij de overgang van de mbo-student naar het hbo.
Meer informatie.


Save the Date: Webinar Frameworks voor LOB in Nederland én Ierland door Euroguidance

Op donderdag 31 mei 2018 organiseert Euroguidance van 11.00 tot 12:00 uur een webinar over Frameworks voor LOB. Tijdens dit webinar zal Euroguidance NL het Nederlandse raamwerk voor LOB presenteren. Het raamwerk is een servicedocument voor loopbaanprofessionals. Het biedt handvaten voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen de scholen. Hiernaast zal Linda Darbey, Guidance Programme Coordinator NCGE (National Centre for Guidance in Education), ingaan op de ontwikkelingen van het raamwerk voor loopbaanbegeleiding in Ierland.
De voertaal van dit webinar is Engels.
Meer informatie.


Save the date: LOB: Toekomstgericht leren organiseren, over LOB-leerlijnen bij werkexploratie en netwerken

Het onderwijs en bedrijfsleven staan voor een nieuwe taak: jongeren voorbereiden op een onzekere toekomst. Werk verandert continu waardoor zekerheid niet alleen gezocht kan worden in kennis over beroepen. Zekerheid moet komen uit een duidelijk zelfbeeld van de jongere en zicht op werkzaamheden die daarbij passen.
Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) speelt hierbij een cruciale rol. Het gaat er om dat de jongere kennismaakt met werk en vooral leert onderzoeken welk werk bij hem of haar past. Hiervoor is een integratieve LOB-leerlijn op schoolniveau nodig en netwerkcontacten op leerling/studentniveau. Het doel is om kansen in de toekomst te leren zien, te vergroten en te benutten.

Maar hoe organiseren we dit toekomstgerichte leren?
Tijdens de conferentie maakt u kennis met verschillende mogelijkheden om LOB-leerlijnen te organiseren. Inspirerende sprekers, waaronder Iliass El Hadioui (socioloog en onderwijswetenschapper aan de Erasmus Universiteit), zetten ons aan het denken over onderwijs en LOB. In (net)werksessies hoort, ziet en ervaart u hoe u op uw school hiermee aan de slag kan. De conferentie wordt georganiseerd door het Expertisepunt LOB en prof. dr. Marinka Kuijpers vanuit de Leerstoel ‘Leeromgeving en -loopbanen’.
De conferentie is bedoeld voor alle docenten, decanen, begeleiders in de beroepspraktijk, managers in vmbo, havo/vwo én mbo en bedrijfsleven. Het volledige programma is vanaf 1 juli te vinden op www.expertisepuntlob.nl en www.leerloopbanen.nl.

Datum: donderdag 27 september 2018 van 10:00 - 16:00 uur
Locatie: Bunnik
Kosten: € 50,-
Vanaf 1 juli 2018 is het mogelijk in te schrijven.

Meer informatie:
info@expertisepuntlob.nl