Wegwijzers en InfographicsWegwijzers en Infographics LOB

Over de belangrijkste onderwerpen van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) zijn door het Expertisepunt LOB ‘wegwijzers’ ontwikkeld. In deze wegwijzers wordt verwezen naar de wet- en regelgeving en zij geven helderheid over ‘wat moet en wat mag’ met betrekking tot LOB. Met deze wegwijzers verwacht het Expertisepunt LOB een bijdrage te kunnen leveren aan het LOB-gesprek op school.
Naast de wegwijzers zijn er ook 'infographics' gemaakt om de samenhang tussen de wegwijzers uit te leggen.

Heb je behoefte aan een totaaloverzicht van de LOB-tools die je allemaal op jouw school kunt inzetten om LOB te versterken? Dan biedt de infographic LOB-tools  je een goed overzicht.

LOB-leeromgeving

Hoe kun je jongeren begeleiden in het leren maken van loopbaankeuzes? De ‘infographic’ LOB-leeromgeving geeft aan hoe je jongeren middels de LOB-cyclus kunt begeleiden om hun loopbaancompetenties te ontwikkelen en waar de opleiding van de jongeren dan aan moet voldoen. De wegwijzers geven compact weer wat de loopbaancompetities zijn, hoe een loopbaangerichte leeromgeving eruit kan zien en hoe je een loopbaangesprek voert.
 

LOB-documenten

In het voortgezet onderwijs zijn er verschillende LOB-documenten welke de loopbaanontwikkeling van de jongere vastleggen. De infographic ‘LOB-documenten’ geeft weer welke LOB-documenten er zijn, welke keuzes scholen hebben in het vormgeven van deze LOB-documenten en geeft de samenhang weer van de verschillende LOB-documenten. In de wegwijzers vind je per LOB-document hierover meer informatie.
 

Privacy

Bij de invulling van loopbaanbegeleiding ontkom je er als school niet aan gebruik te maken van persoonsgegevens van leerlingen of studenten. Maar wat zijn nou eigenlijk die regels van de AVG, wat verstaan we onder privacy en welke gevolgen heeft deze nieuwe wet voor de inrichting van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) op uw school? In onderstaande wegwijzer helpen wij u op weg met gevalideerde informatie en verwijzingen naar verder informatie.

Ouderbetrokkenheid

Hoewel er geen wettelijke verplichting ligt, is het belangrijk dat ouders/verzorgers op de school betrokken zijn bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van hun kind. Ouders hebben immers een grote invloed op de keuzes van hun kind. Ook geven ouders aan dat zij meer betrokken willen worden bij de loopbaankeuzes. Als de school het LOB-gesprek thuis stimuleert, draagt zij eraan bij dat jongeren keuzes leren maken, wat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Lees meer in de wegwijzer Ouders en LOB.