Visie, beleid en kwaliteitsborging LOBVisie, beleid en kwaliteitsborging LOB

Het ontwikkelen van LOB-visie en -beleid is een logische eerste stap wanneer je LOB in jouw school of opleiding wil vormgeven of herijken. Visie en beleid zorgen voor inspiratie en geven de strategie weer. In de visie leg je op hoofdlijnen vast wat je wil bereiken met LOB en waarom je dit wilt bereiken. De visie leidt tot het formuleren van concrete, meetbare LOB-doelen. Deze doelen krijgen een plek in het LOB-beleid. Vaak wordt LOB-beleid op twee niveaus ontwikkeld; op school- of instellingsniveau en op team- of opleidingsniveau. Door visie en beleid voor LOB gezamenlijk vast te leggen, is evaluatie van LOB mogelijk en kan ook de kwaliteit van LOB worden geborgd. Het is belangrijk dat zowel op schoolniveau als op teamniveau aandacht is voor LOB visie en beleid.   

LOB-visie

Meer

 • informatie t.b.v. visievorming
 • gespreksstarters
  • LOB-scan
  • LOB-taken
  • Curriculumplanner
  • LOB agenda's
 • LOB-box VO-raad
 • toolkit schoolcoaches mbo
 • online leergang LOB
 • praktijkvoorbeelden

LOB-beleid

Meer

 • op school- of instellingsniveau
 • op team- of opleidingsniveau

Kwaliteitsborging LOB

Meer

 
 • PDCA-cyclus
 • Doorstroomgegevens