Visie, beleid en kwaliteitsborging LOBVisie, beleid en kwaliteitsborging LOB

Het ontwikkelen van LOB-visie en -beleid is een logische eerste stap wanneer je LOB in jouw school of opleiding wil vormgeven of herijken. Visie en beleid zorgen voor inspiratie en geven de strategie weer. Door visie en beleid voor LOB gezamenlijk vast te leggen, is evaluatie van LOB mogelijk en kan ook de kwaliteit van LOB worden geborgd. Het is belangrijk dat zowel op schoolniveau als op teamniveau aandacht is voor LOB visie en beleid.
 


LOB-visie

Lees meer....

In de visie leg je op hoofdlijnen vast wat je wil bereiken met LOB en waarom je dit wilt bereiken. 

LOB-beleid

Lees meer....

Visie en beleid worden vaak tegelijkertijd en in samenhang ontwikkelt. De visie leidt tot het formuleren van concrete, meetbare LOB-doelen. Deze doelen krijgen een plek in het LOB-beleid.
Vaak wordt LOB-beleid op twee niveaus ontwikkeld:
  1. school- of instellingsniveau
  2. team- of opleidingsniveau

Kwaliteitsborging LOB

Lees meer...

Om te zorgen dat de kwaliteit van LOB goed is en blijft, is kwaliteitsborging van belang.