Starten met LOB
Starten met LOB, waar begin je dan?

Handreikingen
Er is heel veel informatie, wet- en regelgeving, theorieŽn en veel voorbeelden. In de handreikingen staat alle informatie over LOB compact bijeen.

Gespreksstarters: LOB-scan en LOB-taken
LOB maak je samen, met je onderwijs- of opleidingsteam, met je school of afdeling. Samen bepaal je wat jullie onder LOB verstaan (visie) en hoe je dit gaat aanbieden in het curriculum (beleid en LOB-werkplan). Om over LOB in je team te spreken, zijn er twee goede 'gespreksstarters':

Beide instrumenten zijn checklists die jou en je team helpen alle facetten van LOB goed in kaart te brengen en zo samen te zien wat jullie sterke punten zijn en aan welke onderdelen je nog aandacht kan besteden.

LOB-handreikingen

Lees meer...Voor vmbo en mbo zijn handreikingen gemaakt waar LOB wordt toegelicht, de loopbaancompetenties worden beschreven en de relatie met wet- en regelgeving wordt aangegeven. Het Expertisepunt LOB heeft de ambitie binnenkort ook een handreiking LOB voor havo/vwo te schrijven.

LOB-scan

Lees meer

Doel van de LOB-scan is om als school of opleiding zicht te krijgen hoe het met lob staat.

LOB-taken

Lees meer

LOB is van iedereen, maar hoe verdeel je de taken op jouw school of in jouw team?