Starten met LOBAan de slag met LOB, waar begin je dan?

Handreikingen
Er is heel veel informatie, wet- en regelgeving, theorieën en veel voorbeelden. In de handreikingen staat alle informatie over LOB compact bijeen.

Gespreksstarters: LOB-scan en LOB-taken
LOB maak je samen, met je onderwijs- of opleidingsteam, met je school of afdeling. Samen bepaal je wat jullie onder LOB verstaan (visie) en hoe je dit gaat aanbieden in het curriculum (beleid en LOB-werkplan). Om over LOB in je team te spreken, zijn er twee goede 'gespreksstarters':

Beide instrumenten zijn checklists die jou en je team helpen alle facetten van LOB goed in kaart te brengen en zo samen te zien wat jullie sterke punten zijn en aan welke onderdelen je nog aandacht kan besteden.

Wegwijzers en Infographic
Over de belangrijkste onderwerpen van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) zijn door het Expertisepunt LOB ‘wegwijzers’ ontwikkeld. In deze wegwijzers wordt verwezen naar de wet- en regelgeving en zij geven helderheid over ‘wat moet en wat mag’ met betrekking tot LOB. Met deze wegwijzers verwacht het Expertisepunt LOB een bijdrage te kunnen leveren aan het LOB-gesprek op school.
Naast de wegwijzers zijn er ook 'infographics' gemaakt om de samenhang tussen de wegwijzers uit te leggen.

LOB-handreikingen

Lees meer...Voor vmbo en mbo zijn handreikingen gemaakt waar LOB wordt toegelicht, de loopbaancompetenties worden beschreven en de relatie met wet- en regelgeving wordt aangegeven. Het Expertisepunt LOB heeft de ambitie binnenkort ook een handreiking LOB voor havo/vwo te schrijven.

LOB-scan en -taken

LOB-scan
Lees meer
Doel van de LOB-scan is om als school of opleiding zicht te krijgen hoe het met lob staat.

LOB-taken
Lees meer
LOB is van iedereen, maar hoe verdeel je de taken op jouw school of in jouw team? 

Wegwijzers en infographics

Lees meer

Over de belangrijkste onderwerpen van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) zijn door het Expertisepunt LOB ‘wegwijzers’ ontwikkeld.