Skills The FinalsBeste Skillsbezoeker,
 
Je hebt op Skills the Finals in Amsterdam veel leerlingen/studenten en het bedrijfsleven in actie gezien, of gaat wellicht dit mooie evenement nog meemaken. Hoe kun je er nu voor zorgen dat wat de leerling/student gezien en ervaren heeft, ook daadwerkelijk wat toevoegt aan de oriëntatie op zijn of haar loopbaan?
 
Ervaren (skills) – Reflecteren en loopbaansturing (gesprek) – Vastleggen (loopbaandossier) = LOB-cyclus.
  1. Voer met de leerling/student een loopbaangesprek over de ervaringen bij Skills om hen zo te helpen hun loopbaancompetenties te ontwikkelen. Zie hier voorbeeldvragen.
  2. Help de leerling/student met het ontdekte ook vast te leggen in zijn/haar loopbaandossier.
Het Expertisepunt LOB zal tijdens Skills the Finals in Amsterdam ook aanwezig zijn om met leerlingen/studenten in (loopbaan)gesprek te gaan of om begeleiders/docenten/decanen te helpen met vragen.