Scholing en professionaliseringDe arbeidsmarkt en samenleving verandert snel en vraagt van de toekomstige werknemer meer zelfsturing en wendbaarheid. Docenten begeleiden studenten en in staat te stellen om op zichzelf te reflecteren en hen te helpen bij zelf(loop)aansturing en netwerken. Alle reden om ook als LOB-coŲrdinator, decaan, mentor of docent je bij regelmaat verder te professionaliseren. Hoe kan je loopbaanoriŽntatie en -begeleiding goed in school implementeren, hoe voer je een goed loopbaangesprek en hoe hou je ouders betrokken?
 

Opleidingenoverzicht loopbaanprofessionals
In opdracht van OCW heeft Euroguidance een opleidingenoverzicht gemaakt voor loopbaanprofessionals in scholen en andere door de overheid bekostigde instellingen voor arbeidsmarkttoeleiding. In het overzicht is een onderscheid gemaakt tussen initiŽle opleidingen en post-initiŽle opleidingen. Alleen die opleidingen zijn opgenomen die ťn specifiek zijn voor deze loopbaanprofessionals ťn een open inschrijving kennen (dd. november 2017). Het overzicht van post-initiŽle opleidingen bevat een selectie, daarom wordt doorverwezen naar websites van aanbieders. Het Expertisepunt LOB is gevraagd het overzicht te publiceren en beheren. Mocht u aanbieder zijn van een opleiding en uw opleiding missen in het overzicht, neem dan contact op met info@expertisepuntlob.nl.
Het opleidingenoverzicht loopbaanprofessionals vindt u hier.

VO

Zelf aan de slag
Je kunt zelf aan de slag met professionalisering door middel van gratis toegankelijke online trainingen.

Professionaliseringsaanbod
Veel deskundigheidsbevordering en professionele uitwisseling vindt plaats binnen de decanenverenigingen NVS-NVL en VVSL en via Stichting PlatformVmbo.
Daarnaast bieden veel nascholingsinstellingen en adviesorganisaties professionaliseringsactiviteiten aan. Decanen, mentoren, docenten en schoolleiders kunnen hiermee hun LOB-competenties verder ontwikkelen (zie 'handige links').
 

MBO

Zelf aan de slag
Tijdens de mbo-opleiding moet de basis worden gelegd voor het loopbaanleren van de toekomst. Overbrengen van kennis blijft van belang, maar net zo belangrijk is het aanleren van vaardigheden om een leven lang te leren, flexibel en wendbaar te zijn en te manoeuvreren in een onzekere arbeidsmarkt. Daarom is verder professionaliseren wenselijk. Dit kan door zelf aan de slag te gaan met de toolkit en handreikingen.

Professionaliseringsaanbod
Daarnaast zijn er verschillende aanbieders van trainingen op het gebied van LOB (zie 'handige links').