Training en opleidingTraining en opleiding

De arbeidsmarkt en samenleving verandert snel en vraagt van de toekomstige werknemer meer zelfsturing en wendbaarheid. Alle reden om ook als decaan, LOB-coördinator, mentor of (vak)docent je bij regelmaat verder te professionaliseren. Hoe kan je loopbaanoriëntatie en -begeleiding goed in school implementeren, hoe voer je een goed loopbaangesprek en hoe hou je ouders betrokken?

Opleidingenoverzicht loopbaanprofessionals
In opdracht van OCW heeft Euroguidance een opleidingenoverzicht gemaakt voor loopbaanprofessionals in scholen en andere door de overheid bekostigde instellingen voor arbeidsmarkttoeleiding. In het overzicht is een onderscheid gemaakt tussen initiële opleidingen en post-initiële opleidingen. Alleen die opleidingen zijn opgenomen die én specifiek zijn voor deze loopbaanprofessionals én een open inschrijving kennen (dd. november 2017). Het overzicht van post-initiële opleidingen bevat een selectie, daarom wordt doorverwezen naar websites van aanbieders. 
Mocht u aanbieder zijn van een opleiding en uw opleiding missen in het overzicht, neem dan contact op met info@expertisepuntlob.nl.

Training en advies: hoe vind ik een LOB traings- of adviesbureau?
Stel, je wilt graag je LOB-aanpak van je school of opleiding samen met een externe adviseur aanscherpen of je wilt de mentoren laten trainen in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken. Welke externe trainings- en adviesbureaus zijn er en hoe bepaal je dan welk(e) trainingsbureau, adviesbureau of zzp’er aan sluit bij jouw vraag? Het Expterisepunt LOB heeft een 10-stappenplan gemaakt waarmee je de voor jouw meest geschikte trainer of adviseur kan vinden. Ook is er een overzicht van LOB trainings- en adviesbureaus.

Zelf aan de slag
Je kunt zelf aan de slag met professionalisering door middel van degratis toegankelijke online leergang LOB. Voor het mbo is er ook een toollkit met trainingen beschikbaar en een aantal handreikingen voor trainingen op het gebied van LOB.

Meer weten?

Opleidingenoverzicht

LOB trainings- en adviesbureausAan de slag

E-learning VO

Toolkit MBO