Scholing en adviesNaast jongeren (vak)inhoudelijk opleiden, is jongeren opleiden in leren loopbaankeuzes maken wie zijn willen zijn in die (vak)inhoud tegenwoordig net zo belangrijk. Echter, niet alle onderwijsprofessionals zijn hierin al geschoold of de organisatie is hierin nog lerende. Professionalisering is hiervoor de oplossing.

Opleidingenoverzicht loopbaanprofessionals

In opdracht van OCW heeft Euroguidance een opleidingenoverzicht gemaakt voor loopbaanprofessionals in scholen en andere door de overheid bekostigde instellingen voor arbeidsmarkttoeleiding. In het overzicht is een onderscheid gemaakt tussen initiële opleidingen en post-initiële opleidingen. Alleen die opleidingen zijn opgenomen die én specifiek zijn voor deze loopbaanprofessionals én een open inschrijving kennen (dd. november 2017). Het overzicht van post-initiële opleidingen bevat een selectie, daarom wordt doorverwezen naar websites van aanbieders. 
Mocht u aanbieder zijn van een opleiding en uw opleiding missen in het overzicht, neem dan contact op met info@expertisepuntlob.nl.

Training en advies: hoe vind ik een LOB trainings- of adviesbureau?

Stel, je wilt graag je LOB-aanpak van je school of opleiding samen met een externe adviseur aanscherpen of je wilt de mentoren laten trainen in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken. Welke externe trainings- en adviesbureaus zijn er en hoe bepaal je dan welk(e) trainingsbureau, adviesbureau of zzp’er aan sluit bij jouw vraag? Het Expertisepunt LOB heeft een 10-stappenplan gemaakt waarmee je de voor jouw meest geschikte trainer of adviseur kan vinden. Ook is er een overzicht van LOB trainings- en adviesbureaus.

Zelf aan de slag

Je kunt zelf aan de slag met professionalisering door middel van de gratis toegankelijke online leergang LOB voor het vo. Tijdens deze gratis leergang maak je in acht modules kennis met de ins & outs van LOB. Voor het mbo is er ook een toolkit schoolcoaches met trainingen beschikbaar en een aantal handreikingen voor trainingen op het gebied van LOB. Daarnaast zijn er diverse publicaties gemaakt over de resultaten en ervaringen van de toolkit. 

Bij inspiratie staan praktijkvoorbeelden om te lezen hoe anderen omgaan met professionalisering.