Karin Lameijer

Regio: Rijnmond/ZH-zuid
Aandachtsgebied: Vo/mbo
E-mail: k.lameijer@expertisepuntlob.nl
Telefoon: 06 30 55 07 78

Jongeren bewust en kansrijk leren kiezen wanneer het over studie en beroep gaat is hetgeen waarvoor ik mij graag wil inzetten. Dit om ervoor te zorgen dat jongeren gelijke kansen hebben in het onderwijs en toeleiding naar de arbeidsmarkt. Het ontdekken van talenten en drijfveren is daarbij belangrijk en moet een regulier onderdeel zijn van het onderwijs. Schoolbesturen, directies en alle onderwijsprofessionals moeten hier een bijdrage aan leveren. Hun rol en bijdrage moet duidelijk zijn, zodat vanuit een visie gewerkt kan worden aan LOB binnen de school. Hier aan lever ik graag een bijdrage voor de regio Rotterdam-Rijnmond.