Jolanda Cuijpers

Regio: Noord-Brabant
Aandachtsgebied: mbo
E-mail: j.cuijpers@expertisepuntlob.nl
Telefoon: 06 18 18 48 49

Ik ben er van overtuigd dat het vermogen om bewuste keuzes te kunnen maken en daar richting aan te kunnen geven, een voorwaarde is om succesvol en volwaardig deel te kunnen nemen aan deze dynamische samenleving en arbeidsmarkt. In de leerloopbaan van studenten (po-vo-mbo en verder) zou het aanleren van deze LOB-vaardigheden en -competenties integraal ingebed moeten zijn in een continue proces van onderwijs en begeleiding. Regionale samenwerking, ook in Brabant, is hierbij noodzakelijk!