Regelgeving - kadersWet-, regelgeving en toezicht

Wet- en regelgeving voor LOB verschilt per onderwijskolom (vmbo, havo, vwo en mbo). Lees per onderwijskolom welke wet- en regelgeving staat beschreven. Scholen zijn vrij om binnen deze wetgeving zelf invulling te geven aan LOB passend bij de visie en het beleid van de eigen school. In de LOB-agenda’s worden de aspecten beschreven die aan de basis staan van goede LOB: visie en beleid, activiteiten en begeleiding, kwaliteitsbewaking en professionalisering. Afhankelijk van de fase waarin een school zich bevindt, kunnen de LOB-agenda’s dienen als startinstrument, inventarisatie-instrument en evaluatie-instrument welke scholen helpt om invulling te geven aan LOB passend bij de visie en het beleid van de eigen school. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op het onderwijs en examinering op basis van de onderzoekskaders. De inspectie kijkt of er aandacht wordt besteed aan LOB en of het LOB-programma wordt uitgevoerd zoals beschreven staat in het schoolplan, PTA, opleidingsplan of examenplan.

Doorstroomrechten

Voor de verschillende onderwijsovergangen is de doorstroom bij wet geregeld; de doorstoomrechten. Daarnaast hebben leerlingen in het vo recht op diverse profielkeuzes en krijgen ze na de doorstroom naar het mbo en hbo een BSA.

Wetgeving en toezicht

Meer

 
  • Wet- en regelgeving
  • Toezicht door onderwijsinspectie
 

LOB-agenda's

Meer

 
  • LOB-brieven Ministerie OCW
  • Kwaliteitsagenda LOB vo
  • Ambitie-agenda LOB mbo
  • LOB monitor

Doorstroomrechten

Meer

 
  • Overzicht profielen
  • Doorstroomrechten
  • BSA