ProfessionaliseringProfessionalisering

De arbeidsmarkt en samenleving verandert snel en vraagt van de toekomstige werknemer meer zelfsturing en wendbaarheid. Alle reden om ook als decaan, LOB-coördinator, mentor of (vak)docent je bij regelmaat verder te professionaliseren.

LOB-taken 

Euroguidance heeft een Raamwerk LOB ontwikkeld dat de rollen en deskundigheid van de LOB-begeleiders, LOB-coördinatoren/decanen en de beleidsmakers beschrijft. Het raamwerk is een servicedocument en heeft tot doel scholen te ondersteunen bij het versterken van de kwaliteit van de loopbaanontwikkeling en –begeleiding van jongeren.
LOB-taken is een gespreksinstrument op basis van het raamwerk LOB waarmee een school-, opleidings- of onderwijsteam samen kan inventariseren, bespreken en evalueren op welke wijze de verschillende taken van LOB binnen de eigen school worden uitgevoerd en welke kennis daarvoor nodig is. De LOB-taken geeft daarmee ook inzicht waar hiaten zitten en waar dus geprofessionaliseerd dient te worden.  

Scholing en advies

Welke LOB trainings- en adviesbureaus zijn er en hoe bepaal je dan welk(e) trainingsbureau, adviesbureau of zzp’er aansluit bij jouw vraag? Het Expertisepunt LOB heeft een 10-stappenplan gemaakt waarmee je de voor jouw meest geschikte trainer of adviseur kan vinden. Ook is er een overzicht van LOB trainings- en adviesbureaus.
Voor loopbaanprofessionals zijn er verschillende initiële en post-initiële opleidingen. Euroguidance een opleidingenoverzicht gemaakt voor loopbaanprofessionals in scholen en andere door de overheid bekostigde instellingen voor arbeidsmarkttoeleiding.
Wil je zelfstandig aan de slag met scholing dan is de Toolkit schoolcoaches mbo of de online leergang LOB wellicht interessant.

Onderzoek

Diverse wetenschappers doen onderzoek naar LOB in het vo en het mbo. Dit is handig voor jou als docent, decaan, beleidsmedewerker en manager van een school. Dit onderzoek kan namelijk dienen als input voor jouw eigen schoolbeleid, zodat je je eigen keuzes kunt onderbouwen en de kwaliteit van LOB kunt verbeteren. Daarnaast kan het je wellicht uitdagen tot het doen van praktijkonderzoek op jouw school. Hier vind je het overzicht onderzoekers LOB.

LOB-taken

Meer

  • Raamwerk Euroguidance
  • LOB-taken

Scholing en advies

Meer

  • Overzicht trainings- en adviesbureaus
  • 10 stappenplan
  • Opleidingsoverzicht voor loopbaanprofessionals
  • Toolkit schoolcoaches
  • Online leergang LOB

Onderzoek

Meer

  • Overzicht onderzoekers LOB