ProfessionaliseringProfessionalisering

De arbeidsmarkt en samenleving verandert snel en vraagt van de toekomstige werknemer meer zelfsturing en wendbaarheid. Alle reden om ook als decaan, LOB-coördinator, mentor of (vak)docent je bij regelmaat verder te professionaliseren.

LOB-taken en deskundigheid
Euroguidance heeft een Raamwerk LOB ontwikkeld dat de rollen en deskundigheid van de LOB-begeleiders, LOB-coördinatoren/decanen en de beleidsmakers beschrijft. Het raamwerk is een servicedocument en heeft tot doel scholen te ondersteunen bij het versterken van de kwaliteit van de loopbaanontwikkeling en –begeleiding van jongeren.
De LOB-taken zijn een gespreksinstrument op basis van het raamwerk LOB waarmee een school-, opleidings- of onderwijsteam samen kan inventariseren, bespreken en evalueren op welke wijze de verschillende taken van LOB binnen de eigen school worden uitgevoerd. Van de LOB-taken is een teksversie beschikbaar en een invulbare excel-scan

Training en opleiding
Welke LOB trainings- en adviesbureaus zijn er en hoe bepaal je dan welk(e) trainingsbureau, adviesbureau of zzp’er aan sluit bij jouw vraag? Het Expterisepunt LOB heeft een 10-stappenplan gemaakt waarmee je de voor jouw meest geschikte trainer of adviseur kan vinden. Ook is er een overzicht van alle LOB trainings- en adviesbureaus.
Voor loopbaanprofessionals zijn er verschillende initiële en post-initiële opleidingen. Euroguidance een opleidingenoverzicht gemaakt voor loopbaanprofessionals in scholen en andere door de overheid bekostigde instellingen voor arbeidsmarkttoeleiding.

Decanenverenigingen en (docenten)netwerken
LOB is het centrale thema van de twee decanenverenigingen. Naast belangenbehartiging bieden zij ook trainingen en cursussen. Daarnaast zijn in het vo en mbo diverse netwerken en (docenten)platforms actief.

LOB-taken

Lees meer.

LOB is niet de taak van één decaan of docent, maar vraagt een bijdrage van alle betrokken in het onderwijs.
 Training en opleiding

Lees meer.

Om je als decaan, LOB-coördinator, mentor of (vak)docent verder te professionaliseren kan je kiezen uit een groot aanbod van opleidingen en trainingen.
 

Decanenverenigingen

Lees meer.

LOB is het centrale thema van de twee decanenverenigingen. Naast belangenbehartiging bieden zij ook trainingen en cursussen.
Daarnaast zijn in het vo en mbo diverse netwerken en (docenten)platforms actief.